​​​​​ประกาศเจ้าหน้าที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

​​

​ลำดั​บที่​ประจำเดือน​ชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ตำแหน่ง
​12​ธันวาคม 2564นายไกรลาศ  ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์
​11​พฤศจิกายน 2564
นางพัชรินทร์  เตจ๊ะ​พนักงานทำความสะอาด
​10​ตุลาคม 2564​นางพัชรินทร์  เตจ๊ะ​พนักงานทำความสะอาด
​9​กันยายน 2564นายสมโภชน์  อวดผิว​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
​8​สิงหาคม 2564นายธนบูลย์  ราชไชยา​นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
​7​กรกฎาคม 2564นางอผูนรัตน์  เอี่ยมตระกูล​นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
​6​มิถุนายน 2564​นายสมโภชน์  อวดผิว​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
​5​พฤษภาคม 2564นางอรพิน  วิมานศักดิ์​​​เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
​4​เมษายน 2564​นายไกรลาศ ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์
​3​มีนาคม 2564นางอินธิรา  วิศววิสุทธิ์​เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
​2กุมภาพันธ์ 2564​นายไกรลาศ ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์
1​มกราคม 2564นางพัชรินทร์ เตจ๊ะ​​​พนักงานทำความสะอาด​​​​​​​​​​​​