​​​ประกาศเจ้าหน้าที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564

​​​


​ลำดั​บที่​ประจำเดือน​ชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ตำแหน่ง
​6​มิถุนายน 2564​นายสมโภชน์  อวดผิว​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
​5​พฤษภาคม 2564นางอรพิน  วิมานศักดิ์​​​เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
​4​เมษายน 2564​นายไกรลาศ ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์
​3​มีนาคม 2564นางอินธิรา  วิศววิสุทธิ์​เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
​2กุมภาพันธ์ 2564​นายไกรลาศ ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์
1​มกราคม 2564นางพัชรินทร์ เตจ๊ะ​​​พนักงานทำความสะอาด​​​​​​​​​​​​