ประกาศเจ้าหน้าที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

​ลำดั​บที่​ประจำเดือน​ชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ตำแหน่ง
​1​​มกราคม 2563​นางอรพิน  วิมานศักดิ์​เจ้าพนักงาน​ที่ดินชำนาญงาน​​​​