ประกาศเจ้าหน้าที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

​​​​

​ลำดั​บที่​ประจำเดือน​ชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น​ตำแหน่ง
​5​พฤษภาคม 2565นายวรวีร์  เนตรกูล​นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
​4​เมษายน 2565​นายสมโภชน์  อวดผิว​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
​3​มีนาคม 2565นางสาวสุภาพร  ไชยเจริญ​นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
​2​กุมภาพันธ์ 2565นายอภิชาติ  เป็นพวก​เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1​มกราคม 2565​​นายไกรลาศ  ตุ้ยเขียว​พนักงานขับรถยนต์​​​​​​​​​​​​