​ผลการจับสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓

                                                     รางวัลที่ ๑ รถยนต์โตโยต้า VIOS ๑.๕J        จำนวน ๑ รางวัล
                                                     รางวัลที่ ๒ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี   จำนวน ๕ รางวัล
                                                     รางวัลที่ ๓ ทองคำหนัก ๒ สลึง                    จำนวน ๒ รางวัล
                                                     รางวัลที่ ๔ ตู้เย็นขนาด ๘.๒ คิว                    จำนวน ๑๐ รางวัล
                                                     รางวัลที่ ๕ ทีวีสีจอแบน ขนาด ๓๒ นิ้ว           จำนวน ๑๐ รางวัล
                                                     รางวัลที่ ๖ รถจักรยานพับได้ ๒๐ นิ้ว              จำนวน ๑๐ รางวัล
                                                     รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว หมุน ๑ ครั้ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด ๑.๘ ลิตร จำนวน ๑๐๐ รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ​​​​​​​