​​​​​อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (อำเภอสบปราบ)

​​​​unnamed.png​​​
​​​วันที่ 23 มกราคม 2563 ศาลา SML บ้านทุ่งพัฒนา ม.9 ต.สบปราบ อ.สบปราบ
​วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ(จังหวัดเคลื่อนที่) 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 วัดบ้านน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ ​​​
​วันที่ 26 มีนาคม 2563 วัดบ้านแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ (ยกเลิก)
​​เดือนต่อไป........(รออัพเดท)​​