​​​​แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดูตัวอย่าง) 

(แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้)​​​

​​
ดาวน์โหลด (1).png


 (แบบฟอร์มออนไลน์)​


​แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.4 (ดูตัวอย่าง)
(แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้)​​​​
​​​
ดาวน์โหลด (1).png
 ​(แบบ​ฟอร์มออนไลน์)

แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือนของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (ดูตัวอย่าง)​​​

​​​
ดาวน์โหลด (1).png

แบบฟอร์ม ท.ด.1
- ประเภทให้ (ดูตัวอย่าง)​​
- ประเภทขาย (ดูตัวอย่าง)​​

​​​
ดาวน์โหลด (1).png
​แบบฟอร์ม ท.ด. 9

- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (ดูตัวอย่าง)

​​​
​​​
ดาวน์โหลด (1).png

​​​
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ดูตัวอย่าง)
​​
​​​
ดาวน์โหลด (1).png
แบบฟอร์ม ท.ด. 9​​

- คำขอแก้ชื่อตัว (ดูตัวอย่าง)
- คำขอแก้ชื่อสกุล (ดูตัวอย่าง)
- คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา (ดูตัวอย่าง)

​​​
ดาวน์โหลด (1).png
​แบบฟอร์ม ท.ด. 84

- คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ดูตัวอย่าง)​​​

​​​​
ดาวน์โหลด (1).png

แบบฟอร์ม จ.ส. 1
- คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน​​​

​​​
ดาวน์โหลด (1).png

แบบฟอร์ม จ.ส.ก.6
- คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้​​านจัดสรร

​​​
ดาวน์โหลด (1).png

แบบฟอร์ม อ.ช. 1​​
- คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (ดูตัวอย่าง)​​​​
ดาวน์โหลด (1).png

แบบฟอร์ม อ.ช. 15​​​​

​​​
ดาวน์โหลด (1).png​​


​​​​​​​​​​