​ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ด้วยวิธีดังนี้

- สแกนที่ OR code (รูปภาพด้านล่าง)
- คลิ๊ก https://opdc.csn.cx/ 

#ทุกความคิดเห็นมีความหมาย

​​​​​​​​​​​