เว็บไซต์ไทยชนะที่ดินสบปราบ

     ไทยชนะ แพลตฟอร์ม ที่ใช้ติดตามควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เว็บไซต์ ไทยชนะ.com เป็นแพลตฟอร์ใหม่ล่าสุด ที่เปิดตัวโดยรัฐบาลไทย
แพลตฟอร์นี้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อใช้ติดตาม และ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทางร้านค้า และ ประชาชนที่ต้องการใช้บริการ​
     อีกหนึ่ง New Normal ที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตไป เนื่องจากต่อไปนี้ การที่เราจะเข้าไปใช้บริการตามร้านค้าต่างๆ เราจำเป็นจะต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า “ไทยชนะ” ซึ่งคนไทย สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com สำหรับร้านค้า และ ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปลงทะเบียนผู้ใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้รับ QR Code มาแปะไว้ที่หน้าร้านค้า เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ได้ลงทะเบียนแทนการใช้สมุดจดข้อมูลลูกค้า แพลตฟอร์มไทยชนะ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 รับมาตรการผ่อนปรนจากทางรัฐบาล ที่ให้ผู้ประกอบการ และ กิจการบางประเภท สามารถเปิดให้บริการได้


ขั้นตอนการใช้งาน

158961167672.jpg


เว็บไซต์ไทยชนะที่ดินสบปราบ

cert-image.jpg

​หรือผ่านเว็บไซต์ https://qr.thaichana.com/?appId=0001&shopId=S0000058466​​​​​​​​​​​