สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาคารสำนักงานที่ดินม่ฮ่องสอน, ถนนขุนลุมประพาส, ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 053612138 วันเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.​