​​​​​​​​

​วันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑​ 

นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ พร้อมคณะฯ

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด/ส่วนแยก สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/สาขา 

และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี/สาขา