บริการแนะนำ

SmartLands

ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

e-QLands

จองคิวล่วงหน้า

LandsMaps

ค้นหารูปแปลงที่ดิน

ประกาศที่ดิน

ค้นหาประกาศสำนักงานที่ดิน

คำนวณภาษีอากร

คำนวณภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

ราคาประเมินที่ดิน

ค้นหาราคาประเมินที่ดิน

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สื่อวีดิทัศน์ / อินโฟกราฟิก

สำนักงานที่ดินยุคใหม่
ขั้นตอนและระยะเวลาการขอรังวัดที่ดิน
นวัตกรรมใหม่ กรมที่ดิน
RTK GNSS Network
ขั้นตอนการรังวัด-RTK
e-Qlands

Banner หน่วยงานอื่น
© นายศักราวุธ จันทะรัตน์ (Sakrawoot Jantharat) : WebDesign