ข่าวประชาสัมพันธ์

      ในระหว่างวันพฤหัสบดี;ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.มีคณะข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ามี่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ,เข้าศึกษาดูงานสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ตามลำดับ จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าสนใจร่วมชม พร้อมฟังคำบรรยายประวัติศาสตร์กรมที่ดิน ได้ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นกรณีพิเศษ พร้อมนี้ทางพิพิธภัณฑ์มีถุงผ้าลดโลกร้อน มอบให้เป็นของที่ระลึกฟรี จำนวน๑๐๐ ใบ พร้อมกับเชิญชวนริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อใช้ในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ต่อไป..... 

[ย้อนกลับ]