ศุภศรี  ปีไก่  ใจระรื่น

ให้สดชื่น พรเลิศ ประเสริฐศรี

คิดสิ่งใด ได้เพิ่ม เสริมทวี

จงสดศรี ยืนยง มงคลนาน

ปีระกา ผ่านมา พาศกใหม่

ผองชาวไทย สุขใจ หาใดเหมือน

เสพแต่สุข สำราญรื่น ชื่นวันคืน

ทั้งยามหลับ ยามตื่น สวัสดี

ศุภวาร กาลดิถี ปีใหม่ดล

ศุภผล ชาวดิน จงสุขศรี

งานพิพิธภัณฑ์ ร่วมน้อม พร้อมภักดี

กุศลที่ สร้างสม มงคมนาม

ศุภกาล ปีระกามา พาปีใหม่

ให้เกรียงไกร ร่วมบันเทิง เริงสถาน

พระคันธารราช ประทานพร บวรกาล

ต่างสุขศานต์ มั่งมี ปีใหม่เทอญ

.....................

นายชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
ประพันธ์บท

 

 

ขอเชิญเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นี้ เป็นการรำลึกถึงพระปิยมหาราช พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน และเป็นเดือนแห่งความมงคล เชิญร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ พร้อมชม
นิทรรศการ "กว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน"

 

[ย้อนกลับ]