​​- จ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับสำนักงานที่ดินที่ได้รับเลือกให้เป็นสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 อัน โดยวิธีเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PP Paper Matt  (Solvent) ขนาด 36x50 M จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Roll UP ขนาด 80x200 cm จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP 3600 SF จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​