​​​​​​​แบนเนอร์กิจ.jpg 


unnamed.gif


unnamed.gifunnamed.gifunnamed.gifunnamed.gif


unnamed.gif

   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ​อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหาร มอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมที่ดิน ในตำแหน่งต่างๆ       วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น​ 6 กรมที่ดิน

thumbnail (13).jpg
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน    นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวงปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดินในตำแหน่งต่างๆ     ในวันที่ 16 กันยายน 2562​​ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมที่ดิน  
DSC_5022.JPG
S__97124388.jpg
IMG_0290.jpg

​​
DSC_3883.jpg
รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการ  ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน  มอบแนวทางการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562​  S__94986278.jpg

การสอบคัดเลือก​ข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่ว​ไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน/ ระดับชำนาญการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา​​​

thumbnail (14).jpg

DSC_6886.JPG

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง) ปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดินตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562​​ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน​

S__97124388.jpg

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน พบปะผู้สอบแข้งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในการรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562​

DSC_3883.jpg

DSCF1255.JPG
DSC_6886.JPG
DSC_5022.JPG
IMG_0290.jpg

S__94986278.jpg

2_jpg.jpg

​​อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานงานพิธีรดน้ำและขอรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์​​