​​​​​​​แบนเนอร์กิจ.jpg 


DSC_5022.JPG
S__97124388.jpg
IMG_0290.jpg
DSC_3883.jpg
thumbnail (14).jpg
DSC_6886.JPG
S__97124388.jpg
​​
S__94511174.jpg

DSCF1255.JPGการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมที่ดิน วันที่ 21 เมษายน 2562
cde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0004.jpg  

DSC_6886.JPG

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน​

DSC_5022.JPG

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562​​

IMG_0290.jpg

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับปฏิบัติการ ​ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562​

S__94986278.jpg

การสอบคัดเลือก​ข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่ว​ไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา​


ประชุม "การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมที่ดิน​