​​​​​​​​​แบนเนอร์กิจ.jpg 

งานนำเสนอ1.jpg​​นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานใน​​การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของ กรมที่ดิน​  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดินงานนำเสนอ.jpg​​นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานใน​​การรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดบรรจุเข้ารับราชการของ กรมที่ดิน​  ในวันที่ 1​8  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน
ข่าว โอ๊ค1.jpg
Web Conference.JPG




   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ​อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บริหาร มอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมที่ดิน ในตำแหน่งต่างๆ       วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น​ 6 กรมที่ดิน

thumbnail (13).jpg
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน    นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวงปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดินในตำแหน่งต่างๆ     ในวันที่ 16 กันยายน 2562​​ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมที่ดิน  
DSC_5022.JPG
S__97124388.jpg
IMG_0290.jpg
DSC_3883.jpgรองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการ  ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน  มอบแนวทางการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
DSC_6886.JPG 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง) ปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดินตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562​​ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน​

S__97124388.jpg

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน พบปะผู้สอบแข้งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในการรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562​

DSC_3883.jpg

DSCF1255.JPG
DSC_6886.JPG
DSC_5022.JPG
IMG_0290.jpg

S__94986278.jpg

2_jpg.jpg

​​อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานงานพิธีรดน้ำและขอรับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์​​