​ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง) ปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดินในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมที่ดิน

thumbnail (16).jpgthumbnail (11).jpg
thumbnail (2).jpgthumbnail (3).jpg
thumbnail (8).jpgthumbnail (5).jpg
thumbnail (13).jpgthumbnail (14).jpg