รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้    ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน

243568.jpg243570.jpg
243573.jpg243574.jpg
243577.jpg243570.jpg