รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน

มอบแนวทางการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน


DSC_3885.jpgDSC_3886.jpg
DSC_3904.jpgDSC_3901.jpg