​​​​รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน พบปะผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในการรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดบรรจุเข้ารับราชการ

​ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562​​

S__97124433.jpgS__97124430.jpg
S__97124394.jpgS__97124452.jpg
S__97124387.jpgS__97124383.jpg
S__97124384.jpgS__97124444.jpg
S__97124416.jpgS__97124424.jpg
S__97124429.jpgS__97124453.jpg