​สัมภาษณ์ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน และตำแหน่งนายช่างรังวัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562

S__94511172.jpgS__94511177.jpg
S__94511182.jpgS__94511181.jpg
S__94511176.jpgS__94511163.jpg
S__94511186.jpgS__94511158.jpg
S__94511184.jpgS__94511168.jpg