รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน ระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

IMG_0292.jpgIMG_0305.jpg
IMG_0295.jpgIMG_0294.jpg
IMG_0286.jpgIMG_0285.jpg
S__1441863.jpgS__1441860.jpg
IMG_0279.jpgS__1441856.jpg