รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) รักษาการในตำแหน่งที่ประษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

DSC_5021.JPGDSC_5024.JPG
DSC_5028.JPGDSC_5029.JPG
S__1474603.jpgS__1474612.jpg
DSC_5030.JPGDSC_5040.JPG
DSC_5027.JPGDSC_5035.JPG