​​​​​

รองอธิบดี (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดิน    ในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
  ในวันที่  27 มกราคม 2563​ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน ​ 

0.jpgงานนำเสนอ2.jpg