แอปพลิเคชัน

Application

นวัตกรรมการให้บริการประชาชนด้วย แอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด ฟรี

คู่มือ คลังความรู้ และแบบฟอร์ม

Manual, Library, Form

แหล่งความรู้ ห้องสมุด และแบบฟอร์มต่างๆ

ช่องทางติดต่อ สอบถาม

Contact us

การติดต่อ สอบถาม ผ่านช่องทางต่างๆ Line OA, Facebook, Youtube, Website

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

phayao@dol.go.th

0-5443-1417

0-5443-1417

ฝ่าย/งาน
หมายเลขภายใน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

102

กลุ่มงานวิชาการที่ดิน

103

งานธุรการ

104

งานการเงิน

105

ฝ่ายทะเบียน

106

ฝ่ายรังวัด

107

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

108

© นายศักราวุธ จันทะรัตน์ (Sakrawoot Jantharat) : WebDesign