สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ผู้ทุพลภาพ ผู้ที่มีอายุ ๘๐ ปี ขึ้นไป

รับบริการจดทะเบียนสิทธิที่ดินและนิติกรรม โดยไม่ต้องรอเรียกคิวปกติ สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธรุกรรมที่ดินที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

แล้วเข้ารับบริการได้เลยDol_pass ช่องบริการด่วนพิเศษ

edit.jpg 

3.JPG 

18700124_1058746880925170_4857090582684654983_n.jpg 

18765601_1058746924258499_30691384957429016_n.jpg 

                                                                                                                                                                    กลับหน้าหลัก>>