สถานที่ตั้ง /ติดต่อสำนักงาน

    สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

    โทรศัพท์ /โทรสาร (Tel. /Fax): 0-4326-6022 

อีเมล (e-mail): phrayuen_kkn@dol.go.th 

Location.jpg 

 

กลับหน้าหลัก>>>