​​​​​​​​​ภาพข่าว/กิจกรรม 

Shortcut-public-March1.jpg
Shortcut-public-Feb.jpg
นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ​
เข้าตรวจเยี่ยมและถ่ายทอดการขับเคลื่อน​ภารกิจกรมที่ดิน 
สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็วโปร่งใส ใส่ใจบริการ

Shortcut-27Dec2019.jpg
นางสุภาพ อนุวัฒน์ศิริกุล ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ​ความปลอดภัยทางถนน
Shortcut-20Dec2019.jpgShortcut-5Dec2019.jpgนางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ​มหาราชบรมนาทบพิตร​

​​