​​​​​​ป​ระเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน

​ฝ่ายทะเบียน
​ฝ่ายรังวัด
​การเงินและบัญชี