​​​​​

      การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก

         1. หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด​

         2. ตารางจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุให้แก่สำนักงานที่ดิน​

         3. แนวทางของกรมบัญชีกลาง​


  <<กลับหน้าหลัก>>​