​​​​​

​​
       ​​
​​
                 ข้อมูลการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1)
                  ระลอก 1 (ม.ค.63-14 ธ.ค.63)  

       o รวบรวมประกาศจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด​​  

        คำสั่ง /มาตรการ /และแนวทางปฏิบัติต่างๆ​

       ประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน​​​

​​​91918779_2539627172921921_8538147512727371776_o.jpg
​​​​​

91222062_122671342684532_273415912961343488_o.jpg           ศูนย์COVID (ศบค.)​
​  ​ ​     ​​​​ ​ ​ ​

                ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกใหม่
                ระลอก 2 (15 ธ.ค.63 - 31 มี.ค.64)
                ระลอก 3 (1 เม.ย.64)
             o facebook ศูนย์ข้อมูล Covid-19 (ศบค.)​
           o คำสั่ง/มาตรการ/และแนวทางปฏิบัติ​

             ​


                       
1.jpg
          ศูนย์COVID (ศบค.มท)

  

             << กลับหน้าหลัก>>​​

 

  


 


 


 


 

​​