​​​​​​​​

           โครงการบุคลากรกองแผนงาน ก้าวสู่กรมที่ดิน 4.0​ ​<<ดาวน์โหลดไฟล์>>​​
           สรุปผลการดำเนินการโครงการกองแผนงาน ก้าวสู่กรมที่ดิน 4.0 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>​

                กลุ่มวิชาการ​

                กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์​​

                กลุ่มงบประมาณ

                กลุ่มติดตามและประเมินผล

                กลุ่มข้อมูลและสถิติ

                ฝ่ายบริหารทั่วไป​