​     

        นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักจัดการที่ดินของรัฐ และรับฟังบรรยาย

 สรุปภารกิจหน้าที่ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑​

     20120.jpg

      20121.jpg

       20122.jpg

       20123.jpg

       20124.jpg