​ 

ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โทรศัพท์  0  2141  5758  –  66     โทรสาร  0  2143  9124

 

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โทรศัพท์  0  2141  5763  -  4

               

ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน
โทรศัพท์  0  2141  5769  -  83     โทรสาร  0  2143  9125


ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการกำหนดสิทธิในที่ดิน
โทรศัพท์  0  2141  5769  -  70

               

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี    ชั้น 5

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์  0  2141  5752     โทรสาร  0  2143  9121


 

​เบอร์โทรศัพท์ภายใน  15752  หรือ  15758  -  66  หรือ  15769  -  72​


 


 

กลับหน้าหลัก​