กาชาด.jpg

​วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายบันดาล  สถิรชวาล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ได้มอบของให้สภากาชาดจังหวัดสตูลเพื่อเป็นรางวัดในงานกาชาดประจำปีของจังหวัดสตูล