เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมชาย ยิ้มประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส​วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๙ ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว​