​​                  ​   เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวัลลภ เครือวัลย์ เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตาร์ (GIS)  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว​

                             

                                                                                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก​