​​​เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายสมชาย ยิ้มประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำความสะอาดสำนักงานที่ดินจังหวัด ตามโครงการ 5ส. (BIG CLEANING DAY) เพื่อทำให้สถานที่ทำงานสะอาดตา และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-​19