รูปภาพ1.png           สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2499 ขณะนั้นได้เช่าห้องแถวของเอกชน จำนวน  3  ห้อง  เป็นที่ทำการโดยมี   นายสุพจน์  ภักดีสมบัติ  เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2514   ได้ย้ายที่ทำการตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ศก  15 เนื้อที่ประมาณ  2 ไร่  73  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  ในปัจจุบัน และจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีเจพนักงานที่ดินจังหวัด รวม 29 คน