​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)
โทร. 0-4561-2600,   โทรสาร.   0-4561-5955
เบอร์ มท. (822)38354
E-mail address : 
sisaket@dol.go.th

 

ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4561-2600 ต่อ 11
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4561-2600 ต่อ 12
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4561-2600​​ ต่อ 20
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4561-2600 ต่อ 15
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
โทร. 0-4561-2600 ต่อ 18
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-4561-2600 ต่อ 21

​ 

      สาขาย่อย