​​​​กลับสู่เมนูหลัก​​

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
นางกานดา สายสุนทร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง รักษาราชการแทน 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ วัดหนองนา  ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

35835947_1716018855180212_4225242410369679360_n.jpg

35882969_1716018711846893_9015320694300344320_n.jpg

35842419_1716018688513562_6016772277117386752_n.jpg