​                       

คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ ​

                 ​

         ​ปก.jpg


คู่มือการจำหน่ายพัสดุชำรุด
โดยวิธีขายทอดตลาด   


 ​
25407.png

 ดาวน์โหลดเอกสาร

Page_01.jpg​​

คู่มือการจัดทำ

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

- สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลง

- การแก้ไขข้อสัญญาข้อตกลง

​​
25407.png 

 ดาวน์โหลดเอกสาร