​​​​​

1​

โครงการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง (calibration) เครื่องมือสำรวจรังวัดพร้อมอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564)​​ 

    
​ดาวน์โหลดเอกสาร​​​

2

​โครงการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง (calibration) เครื่องมือสำรวจรังวัดพร้อมอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563)​​

                     ​​
           ดาวน์โหลดเอกสาร