​​​​​จังหวัดชัยนาท/สาขา/ส่วนแยก​

รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ (Backlog)​

อำเภอเมืองชัยนาท

- บ.ท.ด. 2 ​​

สาขาสรรคบุรี

- บ.ท.ด. 2      - XML​​​​​

สาขาหนองมะโมง

-​ ​​ท.อ. 14

สาขาวัดสิงห์

- บ.ท.ด. 2     - XML

สาขาหันคา

- บ.ท.ด. 2​      - XML​​​

สรุปรายงานจังหวัด​ชัย​นาท

- บ.ท.ด. 2     

- ท.อ.14