​​

จังหวัดตรังสาขา/ส่วนแยก​

รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ (Backlog)​

อำเภอเมืองตรัง

​- บ.ท.ด. 2    - XML​​

สาขาย่านตาขาว

- บ.ท.ด. 2    - XML​​​

สรุปรายงานจังหวัด​ตรัง

- บ.ท.ด. 2​    - XML

สาขากันตัง

- บ.ท.ด. 2    - XML​​

สาขาห้วยยอด

- บ.ท.ด. 2   - XML​​​

สาขาสิเกา

- บ.ท.ด. 2   - XML​​​