​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​

​บันทึกข้อตกลง  (ครั้งที่ 13) ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่องการปรบลดค่าจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ (ผนวก 3 ส่วนที่ 6)

​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน ขอส่งบันทึกข้อตกลง (ครั้งที่ 13 ) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

​​​ผนวก 3 ส่​วนที่่ 6  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสั​ญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ​

​ห​นังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ขอเลื่อนแผนการตรวจรับการส่งมอบงวดงาน ตามผนวก 4 งวดที่ 4

​​​ห​นังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ กรณีบริษัทฯ ขอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 10 รายกา​ ​​
หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กรณีบริษัทฯ ขอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 10 รายการ 
หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีบริษัทฯ ขอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 10 รายการ​ ​ 

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง กรณีบริษัทฯ ขอลดจุดติดตั้งงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กรณีบริษัทฯ ขอเพิ่มจุดติดตั้งงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ ​​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และจังหวัดนครสวรค์ กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบไฟฟ้า Single Line Diagram ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 6 จังหวัด กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ​​ ​​(กระบี่/ประจวบคีรีขันธ์/สกลนคร/นราธิวาส/ยะลา/ปัตตานี)​ ​ 

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 6 จังหวัด กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการพิมพฺ์ข้อความบนสายสัญญาณ (UTP) ​​(กระบี่/พัทลุง/สตูล/นราธิวาส/ยะลา/ปัตตานี) 

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการพิมพฺ์ข้อความบนสายสัญญาณ (UTP) ​​​​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ​​​ ​ ​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ กรณีบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ​ ​ 

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ตรวจรับงานในผนวก 4 ส่วนที่ 6​ ​ ​​​

​​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจรับงานในผนวก 4 ส่วนที่ 6​ ​

หนังสือบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ขอส่งมอบงาน ผนวก 4 งวดที่ 7 ข้อ 4  จำนวน 2 สำนักงาน (แก้ไข) ครั้งที่ 1 

​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งสำนักงานที่ดิน ตรวจรับงาน ผนวก 4 ส่วนที่ 6 ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ มท 0508.2/8186 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ​​แจ้งแผนการเข้าดำเนินงานฯ ตามผนวก 4 งวดที่ 7 ข้อ 4​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก  ที่ มท 0502.2/7974 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (มหาสารคาม/ยโสธร/กำแพงเพชร/เพชรบูรณ์/มุกดาหาร)​ ​

หนังสือ บริษัท สามารถคอมแทค จำกัด  เรื่อง ขอส่งมอบงวดงานตามสัญญา ผนวก 4 งวดที่ 8 ข้อ 4 จำนวน 44 สำนักงาน ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 2 จังหวัด (แพร่/นครสวรรค์)​ ​

หนังสือ บริษัท สามารถคอมแทค จำกัด  เรื่อง ขอส่งมอบงวดงานตามสัญญา ผนวก 4 งวดที่ 6 ข้อ 4 และงวดที่ 8 ข้อ 4จำนวน 2 สำนักงาน​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 2 จังหวัด (สงขลา/แพร่) 

หนังสือ บริษัท สามารถคอมแทค จำกัด  เรื่อง ขอส่งมอบงวดงานตามสัญญา ผนวก 4 งวดที่ 6 ข้อ 4 จำนวน 2 สำนักงาน (แก้ไขหน้างาน ครั้งที่ 1) 

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 2 จังหวัด (มหาสารคาม/กำแพงเพชร) ​

หนังสือ บริษัท สามารถคอมแทค จำกัด  เรื่อง ขอส่งมอบงวดงานตามสัญญา ผนวก 4 งวดที่ 8 ข้อ 4  จำนวน 2 สำนักงาน (เพิ่มเติม)

​​ผนวก 3 ส่วนที่่ 8  ข้อกำหนดด้านการถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูล (ข้อ 3. นำเข้าค่าตั้งต้นของระบบงาน และนำเข้าข้อมูลงานค้างระหว่างดำเนินการ ​​
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 7 จังหวัด (พังงา/มหาสารคาม/นราธิวาส/ชัยภูมิ/ยะลา/เลย/ศรีสะเกษ) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​ 
​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 8 จังหวัด (พังงา/นราธิวาส/ชัยภูมิ/หนองบัวลำภู/เลย/อุตรดิตถ์/สกลนคร/ศรีสะเกษ) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​ 
หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 3 จังหวัด (ปัตตานี/กาฬสินธุ์/พะเยา) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​
หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (ตรัง/ชุมพร/อ่างทอง/กาญจนบุรี/ราชบุรี) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​​ฯ 
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน/กาฬสินธุ์/พะเยา/น่าน/พัทลุง) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​ฯ 
​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (ตรัง/ชุมพร/สิงห์บุรี/กาญจนบุรี/ราชบุรี) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูล​ฯ 
​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ราชบุรี/น่าน) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ​​​ ​
หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (เพชรบูรณ์/สุราษฎร์ธานี/สงขลา/กำแพงเพชร/นครสวรรค์) ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ​​ ​
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดินลำปาง​ ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ​​
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน (นครศรีธรรมราช/อุทัยธานี) (​ ​แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ) ​
หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 6 ​จังหวัด (ลำปาง/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/พิจิตร/ชัยนาท)​ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ ​
​​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ 
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ  ​
​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 4 จังหวัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ  (ขอนแก่น/นครราชสีมา/อุดรธานีร้อยเอ็ด) 
​​​ ​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลฯ  (ขอนแก่น/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/อุดรธานี/ร้อยเอ็ด)​ 
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 3 จังหวัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเข้าปฏิบัติงาน  (อุดรธานี/นครราชสีมา/ร้อยเอ็ด) ​​​​​​
​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 4 จังหวัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเข้าปฏิบัติงาน (อุดรธานี/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ร้อยเอ็ด) 

​​หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 2 จังหวัด (นครราชสีมา/บุรีรัมย์)​ ​​​ ​​​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด (ระยอง/จันทบุรี/เพชรบุรี/ขอนแก่น/นครนายก) ​​​​​

หนังสือบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด  แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดิน ​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 7 จังหวัด ( ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ตราด/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/ระยอง/ขอนแก่น)​ ​​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดิน 5 จังหวัด  (ตราด/เพชรบุรี/ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/ขอนแก่น) ​​

​หนังสือ บริษัท สามารถคอมแทค จำกัด  แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเข้าปฏิบัติงาน

​​ผนวก 3 ส่วนที่่ 12  ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน ข้อ ง. วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ​​​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัด แจ้งกำหนดวันส่งมอบคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 จังหวัด 

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอส่งมอบวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ส่วนที่ 12 ข้อ ง. ​

ตัวอย่างหนังสือแจ้งกรมที่ดิน และใบรับมอบวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน​

​​ผนวก 3 ส่วนที่ 10 ข้อกำหนดด้านบุคลากร ข้อ ค.บุคลากรด้านการนำเข้า ถ่ายโอน และตรวจสอบข้อมูล​ของสำนักงานที่ดิน ในข้อ 1.3 ​
​​​​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน จำนวน 9 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน/สุราษฐ์ธานี/นครศรีธรรมราช/ราชบุรี/น่าน/ตรัง/ชุมพร/สิงห์บุรี/กาญจนบุรี) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงานและ Implement​ 
​​​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน จำนวน 7 จังหวัด (พิจิตร/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/ลพบุรี/ชัยนาท/เชียงใหม่/ลำปาง) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงานและ Implement 
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน จำนวน 6 จังหวัด (ลำปาง/พิจิตร/รครศรีธรรมราช/นครสวรรค์/สงขลา/กำแพงเพชร) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงานและ Implement​ 
​​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน จำนวน 5 จังหวัด (สุรินทร์/พิษณุโลก/เชียงใหม่/เชียงราย/แพร่) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงานและ Implement 
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน จำนวน 3 จังหวัด (นครราชสีมา/ร้อยเอ็ด/อุดรธานี) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงาน
และ Implement
 ​
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินในระหว่างติดตั้งระบบงาน และ Implement  ​
หนังสือแจ้งสำนักงานที่ดิน จำนวน 8 จังหวัด (ตราด/จันทบุรี/ระยอง/นครนายก/ ชลบุรี/ขอนแก่น​/ฉะเชิงเทรา/เพชรบุรี) 

หนังสือแจ้งสำนักงานที่ดิน จำนวน 5 จังหวัด (ตราด/สมุทรสงคราม/ ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/ขอนแก่น) 

หนังสือแจ้งสำนักงานที่ดิน จำนวน 4 จังหวัด (เพชรบุรี/ระยอง/จันทรบุรี/นครนายก) 
หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินฯ  7 สำนักงาน ​​

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินฯ  5 สำนักงาน ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (สาขาแก่งคอย) ที่ มท 0508.2/5777 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564) 

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (สาขาพระพุทธบาท) ที่ มท 0508.2/5770 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564)

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาอู่ทอง และสามชุก)  ที่ มท 0508.2/5775 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564​ ​

​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาเดิมบางนางบวช และดอนเจดีย์)  ที่ มท 0508.2/5771 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทราปราการ (สาขาพระสมุทรเจดีย์ และพระประแดง) ที่ มท 0508.2/5772 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (สาขากระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว) ที่ มท 0508.2/5773 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (สาขานครชัยศรี และกำแพงแสน) ที่ มท 0508.2/5776 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ​

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินฯ  ​​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  ที่ มท 0508.2/4359 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม  ที่ มท 0508.2/4360 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ มท 0508.2/4358 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ​​​​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​   ที่ มท 0508.2/3565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564​ ​​

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินฯ ​


​​การส่งมอบงาน ตามผนวก 4 ส่วน 6
​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและแจ้งส่งมอบงาน  ตามผนวก 4 ​ งวดที่ 10​ ​​​
​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและแจ้งส่งมอบงาน  ตามผนวก 4 ​ งวดที่ 9 
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและแจ้งส่งมอบงาน  ตามผนวก 4 ​ งวดที่ 8​​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (อ่างทอง/ราชบุรี/ตรัง/ชุมพร/สิงห์บุรี/กาญจนบุรี)  แจ้งส่งมอบงานตามผนวก 4  งวดที่ 8 (25 สำนักงาน) ​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (ปัตตานี สาขาสายบุรี/ยะลา/นราธิวาส)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ ​​
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (ปัตตานี สาขาโคกโพธิ์)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ ​​​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (ปัตตานี/ยะลา/ศรีสะเกษ/อำนาจเจริญ/นราธิวาส)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ ​​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6 
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (เลย/ศรีสะเกษ/อำนาจเจริญ/สกลนคร)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ ​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (เลย/สระแก้ว_สาขาอรัญประเทศ)  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ ​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน (สงขลา/สุราษฎร์ธานี/นครซรีธรรมราช/ลำปาง/ลำพูน) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและแจ้งส่งมอบงาน  ตามผนวก 4 ​
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 8​ ​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 7 

หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน (น่าน/อุทัยธานี) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 6​ 

​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 8​ 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 7
​​​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช/สุราษฏร์ธานี/สงขลา) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 งวด 7​
​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 8 ข้อ  4 

​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 9 ข้อ  4​ ​​​

​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 9 ข้อ  4​​​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (มหาสารคาม/กำแพงเพชร) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 8 ข้อ 4
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (มุกดาหาร/มหาสารคาม/นครสวรรค์/พะเยา/กำแพงเพชร) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 8 ข้อ 4 ​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 6  ข้อ 4​ ​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 7  ข้อ 4 
​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด (สุราษฎร์ธานี/แพร่/นครสวรรค์) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 8 ข้อ 4 ​
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 7 ข้อ 4 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดิน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ตาก) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. ตามงวดที่ 6 ข้อ 4 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา แจ้งแผนการดำเนินการ และส่งมอบงาน ตามผนวก 4 ข้อ 1-3 งวดที่ 5​ 
​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แจ้งแผนการดำเนินการ และส่งมอบงาน ตามผนวก 4 ข้อ 1-3 งวดที่ 5​ 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งแผนการดำเนินการ และส่งมอบงาน ตามผนวก 4 ข้อ 1-3 งวดที่ 5​ 
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด ​ แจ้งแผนการดำเนินการตามผนวก 4 งวดที่ 5 ​
​​​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ​ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 9 ข้อ 4 
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 5 ข้อ 4 ​​​
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 6 ข้อ 4 ​
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 9 ข้อ 4 
หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร และจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 8 ข้อ 4
​หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา ผนวก 4 ส่วนที่ 6  ข้อ ข. และ ค. งวดที่ 9 ข้อ 4 
หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้บริษัทเข้าดำเนินนานและส่งมอบงาน ตามผนวก 4 ข้อ 1,2 และ 3 งวดที่ 5​ 

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาดอนเจดีย์ และเดิมบางนางบวช)  ที่ มท 0508.2/5629 ลงวันที่ 10 มีนาคม  2564 ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทราปราการ (สาขาพระสมุทรเจดีย์ และพระประแดง) ที่ มท 0508.2/5630 ลงวันที่ 10 มีนาคม  2564

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (สาขาพระพุทธบาท) ที่ มท 0508.2/5628  ลงวันที่ 10 มีนาคม  2564

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด ขอส่งแผนการดำเนินการ และแจ้งส่งมอบงาน ตามผนวก 4 งวดที่ 3 ข้อ 5,6 และ 7 (3 มีนาคม 2564) ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาอู่ทอง และสามชุก)  ที่ มท 0508.2/5474 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2564 ​​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาสองพี่น้อง และศรีประจันต์)  ที่ มท 0508.2/4235 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (สาขาแก่งคอย) ที่ มท 0508.2/5475  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2564 ​​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (สาขาหนองแค) ที่ มท 0508.2/4237 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (สาขานครชัยศรี และกำแพงแสน)  ที่ มท 0508.2/5476 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2564 ​​

หนังสือถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (สาขาสามพราน และบางเลน) ที่ มท 0508.2/4236 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564​ 

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด ขอส่งแผนการดำเนินการ และแจ้งส่งมอบงาน ตามผนวก 4 งวดที่ 3 ข้อ 5,6 และ 7 (19 กุมภาพันธ์ 2564)​

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด ขอส่งแผนการดำเนินการ และแจ้งส่งมอบงาน ตามผนวก 4 งวดที่ 3 ข้อ 5,6 และ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2564)​


​​​​แบบ Single Line Diagram สำหรับสำนักงานทีี่ดินจังหวัด สาขา (Type B) ลำดับที่ 201-386 ​

หนังสือถึงจังหวัด ที่ มท 0508.2/ว 2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ขอแก้ไขรูปแบบระบบไฟฟ้า ในรูปแบบ Single Line Diagram ตามผนวก 3 ส่วนที่ 6

หนังสือ บริษัท สามารคอมเทค จำกัด เรื่อง ​ขอส่งเอกสารรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หนังสือสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท 0513.3/29 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการพิจารณารายละเอียดรูปแบบระบบไฟฟ้า
ในรูปแบบ Single Line Diagram ตามผนวก 3 ส่วนที่ 6 ข. ข้อ 1.1
 ​

แบบ Single Line Diagram สำหรับสำนักงานทีี่ดินจังหวัด สาขา (Type B)​ ​​​


​​การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามส่วนที่ 5 และติดตั้งระบบงานตามส่วนที่ 7 ข้อ ข. และ ค.  ​

หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ที่ มท 0508.2/1899 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ​


​​​ผนวก 3 ส่วนที่ 8 ข้อกำหนดด้านการถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูล 
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าถ่ายโอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดิน​​

 ​1. หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี​            ที่ มท 0508.2/1388 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564​ ​​​

 2. หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม              ที่ มท 0508.2/1387 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 

3. หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี                  ที่ มท 0508.2/1386 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564​ 

4. หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร           ที่ มท 0508.2/1384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ​​

5. หนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ       ที่ มท 0508.2/1385 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564​​​ ​

​​หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในส่วนของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)​

​​​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2504/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ 3) สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)​​ 

บันทึกข้อตกลง (ครั้งที่ 6) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และจุดติดตั้งตามผนวก 3 และ ผนวก 6 ส่วนที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า​และสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)

หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด เรื่องการสำรวจจุดติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายสัญาณ ( LAN)​ ส่วนที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบไฟฟ้าและสาย​สัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ​พร้อมแบบฟอร์มการสำรวจจุดติดตั้งฯ​ ​

เอกสารประกอบการพิจารณาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ ส่วนที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบไฟฟ้าและสาย​สัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน จำนวน 5 รายการ 

​​​​เอกสารประกอบ ส่วนที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบไฟฟ้าและสาย​สัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน 
(แบบ Single Line Diam และรายการวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนที่ 6​ ​​​​​​