​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา​

 

ลำดับชื่อเรื่อง​วันที่ประกาศ​​​เอกสารแนบ​

  1​

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 85 กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​15 กันยายน 2560

ไฟล์แนบ

2จ้างปรับปรุงห้องเบิกจ่ายแบบพิมพ์ กองพัสดุ จำนวน 1 งาน​18 กันยายน 2560​​ไฟล์แนบ ​​​​
​3​จ้างซ่อมแซม-เปลี่ยนตะแกรงเหล็กฝาครอบท่อระบายน้ำ คลังพัสดุบางพลัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2560​ไฟล์แนบ​​​
​4จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-4002 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2560​

ไฟล์แนบ​​​​​

​5​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮจ-8273 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2560​ไฟล์แนบ​​​​​​
​6​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2 กล-5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ​โดยวิธีเ​​ฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2560​

ไฟล์แนบ​​​​​​​​

​7​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8470 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2560​ไฟล์แนบ​​​​​​​​​​
​8​ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษารถยนต์ รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2560​

ไฟล์แนบ​​​​​​​​​​

​​  9
​​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2 กล-5610 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2560​​ไฟล์แนบ​​​​​​​​​​​​​
​10​จ้างทำระบบและเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลระบบ  
เผยแพร่รูปแปลงที่ดินเพื่อการให้บริการประชาชน (ODI Oracle Data Integration) โดยวิธีคัดเลือก

​​19 กันยายน 2560

ไฟล์แนบ​​​​

​​11
จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5612 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

20 กันยายน 2560

ไฟล์แนบ

​12ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-559​7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 กันยายน 2560​ไฟล์แนบ​​
​13จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎก-4765 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 กันยายน 2560​

​​ไฟล์แนบ​​

​​14​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถ​ยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฏก-4763​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​20 กันยายน 2560​​ไพล์แนบ​
15​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8570 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 กันยายน 2560​​​ไพล์แนบ
​16​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮร-2972 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​20 กันยายน 2560ไพล์แนบ​​​
​17จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5597​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​20 กันยายน 2560ไพล์แนบ​​​
​18จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5616​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​20 กันยายน 2560​ไพล์แนบ​
19จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5609​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​20 กันยายน 2560​ไพล์แนบ​
​20​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ไปยังสำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​20 กันยายน 2560​​ไพล์แนบ​​​
​21​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ แบบเหมาคัน ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 กันยา​ยน 2560​​ไพล์แนบ​​
​22ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ - 7072 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​20 กันยายน 2560​​ไพล์แนบ​
​23
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5570 
​กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเจาะจง
​20 กันยายน 2560​​​ไพล์แนบ​​​
​24​ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​26 กันยายน 2560

ไพล์แนบ​​​

​25​ซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 28 กัน​ยายน 2560​ไพล์แนบ​​​​​​
​26จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกองการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กันยายน 2560​

ไพล์แนบ​​​​​​​​​​

​27จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกรมที่ดิน ณ
อาคารรัฐประศาสนภักดี, อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารรังวัดและทำแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

2​8 กันยายน 2560​

​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​

28​จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
28 กันยายน 2560​

​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​

​29จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
28 กันยายน 2560​

​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​

​30จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกรมที่ดิน รวม 2 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ
 ​2 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​29 กันยายน 2560​​ไ​พล์แนบ​​​​​​​​
31​ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​18 ตุ​ลาคม 2560

​​ไ​พล์แนบ​​​​​​​​

​32​ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ตุลาคม 2560​

​​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​

​33จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​19 ตุลาคม 2560​​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​
​34จ้างขนส่งแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ รวม 23 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 ตุลาคม 2560​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​
​35จัดซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20​ ตุลาคม 2560ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​
​​36จัดซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal​ จำนวน 1 กล่อง
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​20 ตุลาคม 2560​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​
​37
จ้างทำหนังสือบันทึกนักบริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 700 เล่ม
​​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​25 ตุลาคม 2560ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​38จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ - 4433 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​25 ตุลาคม 2560

​​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​39จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎก - 989 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 ตุลาคม 2560
​​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​40จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌฐ - 898 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 ตุลาคม 2560
​​ไ​พ​​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​41ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
25 ตุลาคม 2560​​​​ไ​พ​​ล์​​​แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​​42ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎก-989 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​27 ตุลาคม 2​560

ไ​พ​​ล์​​​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​

​​43ซื้ออะไหร่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET 210K จำนวน 3 รายการ31 ตุลาคม 2​560​​ไ​พ​​​ล์​​​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​44
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​1 ​พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​พ​​​ล์​​​แ​น​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​45
จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7080 กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
2 พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​พ​​​ล์​​​แ​​น​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​46จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชม-2135 กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
2 พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​พ​​​ล์​​​แ​น​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​47

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮท-5545 กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
2 พฤศจิกายน 2​560​​​​​ไ​​พ​​​ล์​​​แ​น​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​48จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 118 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​2 พฤศจิกายน 2560​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​แ​น​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
49​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่ม จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​3 พฤศจิกา​ยน 2560​ ​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​แ​น​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​50ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8569 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​6 พฤศจิก​ายน 2560

​ ​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​น​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​51ซื้อเทปวัดระยะแบบสายไฟ (ไฟเบอร์กลาส) ความยาว 50 เมตร จำนวน 200 เส้น​​8 พฤศจิกายน 2560

​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ

​52จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮล-4520 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​8 พฤศจิกายน 2560​

​​​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​​​​น​​​​บ

​53จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮล-4516 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

8 พฤศจิกายน 2560​

​​​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ

​54จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (กระบะ) หมายเลขทะเบียน ฮย-8569 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​8 พฤศจิกายน 2560​​​​​​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ​​
​55จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5611 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 พฤศจิกายน 2560​​

​​​​​​​​ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ

​56​จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมาบยเลขทะเบียน ชว-1565 กรุงเทพมหานคร 
​​​จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​10 พฤศจิกายน ​2560ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ​​
​57​ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​10 พฤศจิกายน 2560ไ​พ​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ​​​​
58เช่าสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินนสำรวจออโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 1
โดยเฉพาะเจาะจง​ 
13 พฤศจิกายน 2560​

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ​​​​

​59เช่าสถานที่เช่าศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (1)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
13 พฤศจิกายน 2560​

ไ​พ​​​ล์​​​​​แ​​น​​​​บ​​​​

​60จ้างเหมารถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน 81-4058 ชัยภูมิ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
14 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​บ​​​​​​
​61จ้างเหมารถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน 81-5588 ชัยภูมิ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​14 พฤศจิกายน 2560

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​บ​​​​​​

​62ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​14 พฤศจิกายน 2560​

​​​ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​บ

​63จ้างซ่อมประตูกระจก จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​15 พฤศจิกายน 2560​

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​บ

​64ซื้อแฟลชไดร์ฟ ขนาด 32 GB จำนวน 80 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​15 พฤศจิกายน 2560

​​ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​บ

​65ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​16 พฤศจิกายน 2560

​​ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​บ

​66จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONIKA MINOLTA รุ่น BH 363
​​จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
16 ​พฤศจิกายน 2560

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​บ

​67​จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮง 1471 กรุงเทพมหานคร
 ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
16 ​พฤศจิกายน 2560

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​​บ

​68จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกรมที่ดิน รวม 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก​ ​16 พฤศจิกายน 2560

ไ​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​​บ

​69จ้างกำจัดหนูและปลวก สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​16 พฤศจิกายน 2560

ไ​​พ​​​​ล์​​​​แ​​น​​​​​​​​บ

​70จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 67 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​16 พฤ​ศจิกายน 2560

​​ไ​​พ​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ

​71ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ ​17 พฤศจิกายน 2560​​​​ไ​​พ​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​
​72จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า รุ่น BIZHUB 362 
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
17 พฤศจิกายน 2560​​​​ไ​​​พ​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​
​73เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 17 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​พ​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​
​74จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โคนิก้า มินอลต้า รุ่น BIZHUB 362
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​​​17 พฤศ​จิกายน 2560

​​​​​​ไ​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​

​75จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​​​​17 พฤศ​จิกายน 2560

ไ​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​

​76จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ชฟ-9738 กรุงเทพมหานคร  ​จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​20 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​
​77จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5564 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 20 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​
​78จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 94-1803 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 20 พฤศจิกายน 2560​ไพล์แนบ
​79จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 62 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 20 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​
​​80​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 180 ตลับ ​21 พฤศจิกายน 2560

​​ไ​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​

​81จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​21 พฤศจิกายน 2560

​​ไพล์แนบ​

​82​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​22 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​
​83จ้างเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​
23 พฤศจิกายน 2560​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​
​84ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 22 พฤศจิกายน 2560​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​
85​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
27​​ พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​
86​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 
27 พฤศจิก​ายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​
​87เช่าที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (1) - ปัตตานี
 - ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
27​​ พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​
​88เช่าอาคารเลขที่ 130 เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานและเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ของศุนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (3)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 
27​​ พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​
​89จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ขนาด A3 จำนวน 25 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
27​​ พฤศ​​​จิกายน 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​

​90จ้างปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 28 พฤศจิกายน 2560​

ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​

​91ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 29 พฤศจิกายน ​2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​
​92จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง 2 วัน 2 คืน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
29 พฤศจิกายน 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​
93​ซื้อวัสดุช่างและวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 29 พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​

94​จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 29 พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​

​95ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง​ 29 พฤศจิกายน 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​

​96จ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 30 พฤศจิกายน 256​0​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​
​97เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 30 พฤศจิกายน 2560​

​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​

98จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ 8269 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​
30 พฤศจิกายน 2560

ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

99​​​​​จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางอาคาร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาพระโขนง จำนวน 1 งาน โดยวิะีเฉพาะเจาาะจง​ 
​​​1 ธันวาคม 2560

​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​

​100ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 500 รีม ​​
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
4 ธันวาคม 2560​​​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​
​101จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 6 ธันวาคม 2560​​​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​102จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 7 ธันวาคม 2560​

​​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​103จ้างซ่อมเครื่อง Laser Printer ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 เครื่อง
​โดยวิธีเแพาะเจาะจง​ 
​7 ธันวาคม 2560​​

​​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​104ซื้อวัสดุเพื่อสำรองใช้ในราชการ (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​7 ธันวาคม 2560

​​​​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​บ

​105จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 ธันวาคม 2560​

ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​บ

​106ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Cannon รวม 4 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
8 ธันวาคม 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​บ

​107ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รวม 5 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
8 ธันวาคม 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​บ

​108ซื้อกล้องรักษาความปลอดภัย ของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 ธันวาคม 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​
​109จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งใช้ประจำสถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​ 8 ธันวาคม 2560

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​

​110จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 87 ​ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​12 ธันวาคม 2560

ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​

​111ซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​13 ธันวาคม 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ

​​112จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินกรุเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​13 ธันวาคม 2560​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​
​113ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
14 ธันวาคม 2560​

ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​

114​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​14 ธันวาคม 2560​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​​​
​115จ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับสำนักงานที่ดินได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 9 อัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​15 ธันวาคม 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​บ​​​​

​116จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ระวางแผนที่ จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
15 ธันวาคม 2560​

​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​​บ​​​​

​117ซื้อผงหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet P1102W (CE285A) รวม 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​15 ธันวาคม 2560​​​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​​บ​​​​​​
​118​ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​14 ธันวาคม 2560

​​​​ไ​​​​พ​​​​​ล์​​​​​​​​​​​แ​​​​​​​​​​​​​น​​​​​​​​​​​​​​บ​​​​​​

​119ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง (ก.ร.ว.) รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​ ​18 ธันวาคม 2560​​ไพล์แนบ​​
​120ซื้อวัสดุผลิตหมุดเขตที่ดินชนิดทองเหลือง ร​วม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​18 ธันวาคม 2560

​​ไพ​ล์แนบ​

​121จ้างขนส่งเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานที่ดิน จำนวน 258 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก​​

​18 ธันวาคม 2560

ไพล์แนบ​

​122​ซื้อขอจัดซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal ขนาด 1030x790x0.30 มม. จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​19 ธันวาคม 2560​

​ไพ​ล์แนบ​​

​123ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Microsoft Office เบื้องต้น สำหรับบุคลากรกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ 

​19 ธันวาคม 2560​

​ไพล์แนบ​​​

​124จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชาย-หญิง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 20​ ธันวาคม 2560​​ไพล์แนบ​​​​​​​​
125​ซื้อ Inkjet Film ชนิดม้วน จำนวน 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​20 ธันวาคม 2560​

​​ไพล์แนบ​​​​​​​​

​126จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ รุ่น MP2554 จำนวน 6 กล่อง
โดยวิธี​เฉพาะเจาะจง​ 
20 ธันวาคม 2560​

​​ไพล์แนบ​​​​​​​​

​127จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 77 เล่ม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 20 ธันวาคม 2560​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​128ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 ธันวาคม 2560​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​129จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASK alfa 3550ci
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
21 ธันวาคม 2560​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​130จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5562 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 ธันวาคม 2560​​​​​​ไพ​ล์แนบ​​​​​​​​​
​131จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร-2972 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 ธันวาคม 2560​​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
132​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โดโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร-2971 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 ธันวาคม 2560​​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​133จ้างขนส่งแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบสั่งรับเงิน ค่าธรรมเนียม ใบรับเงินค่าพยาน (20 บาท)​ ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ จำนวน 14 แห่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
21 ธันวาคม 2560​

​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​

​134จ้างขอจัดจ้างทำป้ายกัดกรดทองเหลืองยกขอบ รวม 7 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
21 ธันวาค​ม 2560​​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​135จ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​
21 ธันวาคม 2560​

​​​​​ไพล์​แนบ​​​​​​​​​​​

​​136จ้างซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 21 ธันวาคม 2560​​ ไ​พล์​แนบ​​​​​​​​​​​
​137ซื้อวัสดุอุกรณ์เครือข่าย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 ธันวาคม 25​60​ไ​พล์​แนบ​​​​​​​​​​​
138จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์กระดาาต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rotatek รุ่น RK 250 Plus
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
25 ธันวาคม ​2560​ไ​พล์​แนบ​​​​​​​​​​​
139ซื้อแผ่น Drafting Film จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 25 ธันวาคม 2560​​ไ​พล์​แนบ​​​​​​​​​​​
140จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ชฟ-9738 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 25 ธันวาคม 2560​ไ​พล์​แนบ​​​​​​​​​​​
​141จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ 7075 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 25 ธันวาคม 2560​

ไ​พล์​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​

142ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 14 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
25 ธันวาคม 2560​​​ไ​พล์​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​
​143จ้างซ่อมรถยกไฟฟ้า ขนาด 12 ตัน ยี่ห้อ Komatsu จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​
26 ธันวาคม 2560​

​​ไ​พล์​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​

​144ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Cannon รวม 5 รายการ
โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 
26 ธันวาคม 25​60​​​ไ​พล์​​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​
145จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้สักสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด ของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​27 ธันวาคม 2560​ไ​พล์​​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​
146ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5616 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 27 ธันว​​าคม 2560​ไ​พล์​​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​
​147ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ โดยวิธเแฉพาะเจาะจง​ 29 ธันวาคม 2560​ไ​พล์​​แน​​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​148ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​3 มกราคม 2561​​ไพล์แนบ​
​149ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 800 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​​​3 มกราคม 2561ไพล์แนบ​​​
​150ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 12 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 ธันวาคม 2560​ไพ​ล์แนบ​​​
​151ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 ธันวาคม 2560​ไพล์​แนบ​​​
​152จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 4 มกราคม 2561​ไพ​ล์แนบ​​​
​153จ้างซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผล ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-752L จำนวน 1 เครื่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 4 มกราคม 2561​ไพล์แนบ​​​
​154ซื้อวัสดุสำนักงาน​ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 4 ​มกราคม 2561​

​​ไพล์แนบ​​​​​​​

155ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 4 มกราคม 2561​

​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​

156จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนยืข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 1) ในสำนักงานที่ดินที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​4 มกราคม 2561​​

​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​

​157​จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2561​​​​​ไพล์​แน​​บ​​​​​​​​​​​​
158ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 มกราคม 2561​​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​
159จ้างย้ายกล้องวงจรปิดเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ และรื้อถอนสายสัญญาณชุดเก่า สำหรับใช้ในราชการ​​ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหนคร สาขาลาดพร้าว​ 9 มกราคม 2561​​​​​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​
​160ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ​
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​9 มกราคม 2561

​​​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​​​​

161จ้างซ่อมแซมเก้าอี้นั่งสำหรับใช้ในราชการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 9 มกราคม 2561​​​​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​​​​
​162จ้างซ่อมเครื่องนับธนบัตร โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ ​9 มกราคม 2561​

​​​​​​​ไพล์แน​​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​163จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​10 มก​รา​คม 2561

​​ไพล์​แนบ​​​​​

​​164​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7083 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​11 มกราคม 2561​​​ไพล์​แน​​บ​​​​​
​165จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮง-6208 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
11 มกราคม 2561​​​​ไพล์​แนบ​​​​​
166ซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 11 มกราคม 2561​​​​ไพล์​แนบ​​​​​
167ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 11 มกราคม 2561​​​​ไพล์​แนบ​​​​​
168ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับบำรุงรถยนต์ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​11 มกราค​ม 2561​​​​ไพล์​แนบ​​​​​​
​169จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้​อ HEIDELBERG รุ่น SORMZ จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​12 มกราคม 2561

ไพล์แนบ​

​170ซื้อยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮง-8426 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​12 มกราคม 2561

​​ไพล์แนบ

​171ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อโคนิก้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​​12 มกราคม 2561

ไพล์แนบ

172ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​12 มกราคม 2561

​​ไพล์แนบ​​

​173ซื้อวัสดุถสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิะีเแพาะเจาะจง​ ​15 มกราคม 2561​​​ไพล์แนบ​​​​
174ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎง-8412 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 15 มกราคม 2561​

​​​​ไพ​​​​ล์แนบ​​​​

175​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5564 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ ​15 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พล์แนบ​​​​​

176จ้างทำสื่อประชสสัมพันธ์วันครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน ผ่านวิทยุกระจายเสียง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
15 มกราคม 2561​​​​​ไ​พล์แนบ​​​​​​​​
​177​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการ กองเทคโนโลยีทำแผนที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​16 มกราคม​ 2561​​​​​​ไ​พล์แนบ​​​​​​​​​​
​178ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8571 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเแพาะเจาะจง​ 16 มกราคม 2561​​​​​​​ไ​พล์แนบ​​​​​​​​​​
​179​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 19 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​17 มกราคม 2561ไ​พล์แนบ​​​​​​​​​​
180จ้างขนส่งแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 17 มกราคม 2561​

​ไ​พ​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​

181ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Tasklfa 3011i จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง​ 17 มกราคม 2561​ไ​พ​ล์​​แน​บ​​​​​​​​​​​​
182​ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น bizhub363 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​17 มกราคม 2561ไ​พ​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​
183​ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Ricoh จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​17 มกราคม 2561ไ​พ​ล์แนบ​​​​​​​​​​​​
184​ซื้อ Roll Up ขนาด 80x200 แท จำนวน 74 อัน โดยวิธีเแพาะเจาะจง ​17 มกราคม 2561​

​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​

185จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 17 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​
186​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 23 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​

187จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HEIDELBERG รุ่น SORD จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​
18 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​

​188จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮย-8673 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
18 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​

189ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
18 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​

190จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ปต-6046 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
19 มกราคม 2561​​​​​ไ​​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​191จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ศณ-5984​ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​19 มกราคม 2561​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​192ซื้อ PP Paper Matt (Solvent) ขนาด 36 x 50 m จำนวน 4 ม้วน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
22 มกราคม 2561​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​193จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ รวม 24 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​22 มกราคม 2561

​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​194จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 22 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
195​จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
22 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​196ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 22 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​197ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮจ-8273 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 23 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แ​นบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
198​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ-4433 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 
​23 มกราคม 2561

​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​199​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายแบบแปลนและสแกรเนอร์ Oce รุ่น Coller Wave 300
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​23 มกราคม 2561ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​200​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวม 12 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​23 มกราคม 2561ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​201​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ริโก้ รวม 4 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​23 มกราคม 2561ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​202​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson รวม 5 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​23 มกราคม 2561ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​203​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocear จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​23 มกราคม 2561

​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​204จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 70 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 23 มกราคม 2561​​​ไ​พ​​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​205จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮข-5308 กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
23 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​206ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 24 มกราคม 2561​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​207ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 24 มกราคม 2561​

​​ไ​พ​​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​208ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​24 มกราคม 2561​

​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​209จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5612 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 24 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​210​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5604 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​211​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5570 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​212​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​213​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5607 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​214​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8566 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราค​ม 2561​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​215จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 24 มกราคม 2561​

​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​216จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่และห้องน้ำประชาชน สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 

24 มกราคม 2561​

​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​217จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้)​ หมายเลขทะเบียน ฮจ-8271 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​218​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​219​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8571 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​24 มกราคม​ 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​220​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎง-8412 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​221​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง 3 คัน 2 วัน
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​222​จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮข-5308 กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​223​​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ROLAND REKORD รุ่น RZK 3 B 1/1 E B 655 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561​​​​​ไ​พ​ล์​แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​224ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 25 มกราคม 2561​ไ​พ​ล์​แน​บ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​225จ้างเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​25 มกราคม 2561​​ไพล์แนบ​
​226ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 มกราคม 2561​​​ไพล์แนบ​
​227​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-8273 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​26 มกราคม 2561​​ไพล์แนบ​​​
​228​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET220K รวม 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ​26 มกราคม 2561​​ไพล์แนบ​
​229จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมุลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​26 มกราคม 2561

​​ไพ​ล์แนบ​​

​230ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​29 มกราคม 2561​​​ไพ​ล์แนบ​​
​231จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชง​ 1413 กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 
​29 มกราคม 2561ไพ​ล์แนบ​​
​232จ้างผลิตสื่อการสอนและบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​29 มกราคม 2561ไพ​ล์แนบ​​​​
​233จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Roland Rekord รุ่น RZK 3 B 1/​​1 E 658
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​30 มกราคม 2561ไพ​ล์แนบ​​​​
​234​ซื้อยางรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฮฉ-8772 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2561​ไพล์แนบ​​​​​​​
​​235ซื้อวั​สดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ ​31 มกราคม 2561

ไพล์แนบ​

​236จ้างปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชน และคนพิการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 31 มกราคม 2561​ไพล์แนบ​​​
​237​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ-4433 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​31 มกราคม 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​
​23​8​​ซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​1 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​​​​
​239จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎก-989 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​1 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​240​ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​5 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​241ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
5 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​242ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการ กองเทคโนโลยีทำแผนที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 111 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง​ 
5 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​
243​ซื้อวัสดุสำหรับปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือสำรวจรังวัดพร้อมอุปกรณ์ในส่วนภูมิภาค รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 6 กุมภาพันธ์ 2561​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​
244​จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
6 กุมภาพันธ์ 2561​​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​245จ้างถ่ายเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
​​(ภาพรวม) พร้อมเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​6 กุมภาพันธ์ 2561​ไ​​​พล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
246​จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 127 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​6 กุมภาพันธ์ 2​561​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​247จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เชิงพื้นที่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
6 กุมภาพันธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​248จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์วันครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน ผ่านหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​30 มกราคม 2561

​​ไพล์แนบ​​

​249ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ7073 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​7 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ

250​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 1ฎ-5801 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​7 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

251​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7074 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​7 กุมพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

​252จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7072 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​7 กุมพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

253​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌฐ-898 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​7 กุมพันธ์ 2561

ไพล์แนบ

254​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​7 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

255​ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​7 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ​

256​จ้างบำรุงรักษ​าระบบสารสนเทศที่ดินในศูนย์สารสนเทศที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​7 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​257ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ​ง​7 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

​258​จ้างซ่อมระบบเบรกของรถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 7639 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​7 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

​259ซื้อหมึกพิมพ์ Cannon (ของแท้) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​
​260จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 117 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 8 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​
​​​261ซื้อกระดาษสำหรับจัดพิมพ์หนังสือแผนกลยุทย์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน พ.ศ. 2560-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​8 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​
​262ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 9 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​
​263ซื้อยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน สห-5586 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 9 กุมภพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​
​264จ้างทำตรายางประจำต่อ และตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 9 กุมภพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​
​265จ้างทำนิทรรศการ​วันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 117 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2561​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​266การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​267จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ-6427
​​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​
​268จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน บต-7837
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​
​269จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บร-2772 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​270จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ-1781
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​271​จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ผต-4426
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 กุมภาพีนธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​272จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บฉ-414
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​
​273จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน  ผร-6970
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​
​274จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บค-569
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​
​275​จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บพ-8162
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
12 กุมภาพีนธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​
​276ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thjermal จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
13 กุมภาพีนธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​​​​​​​​​​​​
​277จ้างเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
14 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ
​278จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-3805 ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
14 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ
279​ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​ 14 กุมภาพันธ์ 2561​​​ไพล์แนบ​​​
​280จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​14 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​

​281จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ฎง 8205 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการสำ​นักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​14 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​282ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​14 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​283ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน​กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​14 กุมภาพันธ์ 2561​

​​ไพล์แนบ​

​​2​84

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร รวม 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​15 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​285

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

14 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​​ไพล์แนบ​

​​286

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​14 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​​

287​​​​ซื้อหมึก printer ยี่ห้อ  Samsung รุ่น CLX-6260 FD จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ
​288จ้างเอกชนดำเนินการ จัดแสดงผล​​งานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ภายใต้ คทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​16 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​​

​289​​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​16 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ

​290จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 1 ฒพ 8763 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 19 กุมภาพันธ์ 2561​​​​ไพล์แนบ​​

291​

ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิติฟ ชนิด Thermal ขนาด 1030 x 790 x 0.30 มม.​ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​20 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​​

292​

จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บม 3567 จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2561​

ไพล์แนบ​​

293ซื้อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า ชนิด 190 แกรม ขนาด 25 นิ้ว x 36 นิ้ว จำนวน 17 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​
​294จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​
295จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5616 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​
​296​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5562 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 21 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​
​297​จ้างซ่อมรถยกไฟฟ้า ยี่ห้อ โคมัตสุ รุ่น FB 10 RL - 8 หมายเลข 60748
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​
​298ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดหมุดทองเหลือง (ก.ร.ว.) รวม 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
21 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​​​​​
​299​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น MP3054  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​21 กุมภาพันธ์ 2561​​ไพล์แนบ​​​​​​​​​

​  300

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

28 ธันวาคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​

301​

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

23 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

​​ไพล์แนบ​

302

ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

22 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​303ซื้อวัสดุผลิดหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​22 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ

​304จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮล-4516 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​22 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ

​30​5จ้างซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​22 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​

​306

ซื้อขอจัดซื้อวัดสุสำนักงาน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​22 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

30​​7​

ซื้อขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​22 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​​

308ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 23 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ​​
​309จ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 2 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
23 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​
310​ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP และยี่ห้อ CANNON (ของแท้) รวม 5 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
23 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​
311​จ้างซ่อมรถยนต์ (รถปิคอัพ) ยี่ห้ออีซูซุ หมาย้ลขทะเบียน สห-5573 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 23 กุมภาพันธ์ 2561ไพล์แนบ​​​​​​
312จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2561​

​​ไพล์แนบ​

​313​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​26 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​314​​​​จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่อง PLOTER Ao ยี่ห้อ EPSON PRO 9700 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​26 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​

​315จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 44 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​27 กุมภาพันธ์ 2561​

​​ไพล์แนบ​

​316จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​27 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ​

​317

ซื้อแผนชั้นตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน (ตามมาตรฐานกรมที่ดิน) จำนวน 20 แผ่น​ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

​​ไพล์แนบ

​318

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​319

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

27 กุมภาพันธ์ 2561​​​

ไพล์แนบ

​320

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

​321

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​322

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

​323

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

​324

ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้) ยี่ห้อโตโยต้า คันหมายเลขทะเบียน ฮฉ-9295 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

​325

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ขนาด A3 จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ

​326

​จัดซื้อฟิล์มไดอาพอซิดีฟ ขาด-ดำ จำนวน 600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ

​327

จัดจ้างซ่อมเครื่อง Scanner จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ​

​328

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​18 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

​329​

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

18 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​330

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​22 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

331

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรังเทพมหานคร สาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

22 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

332

ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

​333

ซื้อแผ่นชั้นตู้เก็บเอกสารแนบรางเลื่อน (ตามมาตรฐานกรมที่ดิน) จำนวน 20 แผ่น สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​7 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

334

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​7 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

335​

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

​336

ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 46 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​337

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​338

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​23 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​339

ซื้อขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​340​

ซื้อขอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​27 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​​​

​341ซื้อหมึกและกระดาษไขแม่พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ (ของแท้) รวม 6 รายการ​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​28 กุมภาพันธ์ 2561

ไพล์แนบ​

​342

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​

​28 กุมภาพันธ์ 2561

​ไพล์แนบ​

​343ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​22 มกราคม​ 2561
(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ​

​344​จ้างติดตั้งระบบ Call Center ห้อง Call Center กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ
​345จ้างรื้อถอน ติดต้ังปลั๊กไฟฟ้า ห้อง Call Center กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กุมภาพันธ์ 2561​ไพล์แนบ
​346จ้างติดต้ัง Outler ห้อง Call Center กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กุมภาพันธ์ 2561
​ไพล์แนบ​

​347

​ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มีนาคม 2561​

​ไพล์แนบ​

348​ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 8784 กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ​​

349​ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฟ 9742 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​2 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ

350​

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​2 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

​351

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​28 ธันวาคม 2560

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

​352

​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอกาศ 40 ที่นั่ง 1 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​2 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

​353

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​​

25 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ​

354​

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

27 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

355​

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​28 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

356​

​จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำอาคาร 2 และ 3 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​5 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

​357

การจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​

​5 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

358​

​จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 88 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​

​5 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

359​​จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​5 มีนาคม 2561​ไพล์แนบ​

​360

ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

6 มีนาคม 2561​

​​ไพล์แนบ​

​361

ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

6 มีนาคม 2561​

​ไพล์แนบ

​362

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5564​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​6 มีนาคม 2561​

​ไพล์แนบ​

​363

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 24 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2560

(ลงย้อนหลัง)

​ไพล์แนบ

​​364

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

7 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ

365

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

9 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

​​​ไพล์แ​นบ

​366

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2560

(ลงย้อนหลัง)

​​​​ไพล์แนบ

​367

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​

​368

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

22 มกราคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไพล์แนบ​​

369​​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ Roland Rekord รุ่น RZK 3B 1/1 E 658 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2561ไพล์แนบ​​​​​

370​

​จ้างช่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ชว - 1561 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

6 มีนาคม 2561​

​​ไพล์แนบ​

​371

จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​7 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

372

จ้างแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้ในโครงการศุนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​

​8 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

​373

ซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

8 มีนาคม 2561​

ไพล์แนบ​

374​

​จ้างเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม 2561​

​​ไพล์แนบ​​

​375

จ้างเหมาบริการจำกัดและฉีดยาป้องกันปลวกสำหรับอาคาร 1,2,3,4 และอาคารโรงอาหาร ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ สถาบันพัฒ​นาข้าราชการกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​8 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ​

376​

​ซื้​ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET230R จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​9 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

377​

​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​9 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ

378​

​การจัดซื้อวัสดุสำรองใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​9 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

​379

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-8273 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

​380

จ้างศ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5610 กรุงเทพมหานคา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

381​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-4002 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ​

​382

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 75 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​12 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ

383

ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร, เทปใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​12 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

384​

​ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Admin จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2561

​​​ไพล์แนบ​

​385

การจัดซื้อตาไก่ No.10.5 จำนวน 35 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​13 มีนาคม 2561

ไพล์แนบ​

386​

​กานจ้างซ่อมเครื่องยินและเครื่องล้างเพลท CTP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

13 มีนาคม 2561​

ไพล์แนบ​​

387

​​ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์งานไมโครฟิล์ม รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​14 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​​

388

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​15 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ

389

​จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​15 ​​มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

390จ้างซ่อมรถยกไฟฟ้า ขนาด 12 คัน ยี่ห้อ Komatsu จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​16 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

391​​จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​19 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

39​2จ้างแก้ไขปัญหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerec ขนาด 3KVA
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​19 มีนาคม 2561​ไพล์แนบ​
393จ้างติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงชั่วคราว จำนวน 4 สถานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​19 มีนาคม 2561​

​ไฟล์แนบ​​

3​94ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DP-S850
​รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​
​20 มีนาคม 2561ไฟล์แ​นบ​​

395

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมาลเลขทะเบียน ชฟ 9747 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​21 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ

396​

​ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่และยางรถยนต์ราชการ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​21 มีนาคม 2561

​ไพล์แนบ​

39​7

​ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

​21 มีนาคม ​2561

​ไพล์แนบ​

398

​ซื้อกระดาษปอนด์​ม้วน จำนว​น 14,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

​21 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

3​99​​
​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA
รุ่น SET230R  
จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​22 มีนาคม 2561​​ไพล์แนบ​
​400​​ซื้อยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮง-8417 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​2​2 มีนาคม 2561
ไพล์แนบ​
401การจัดซื้อวัสดุสำรองใช้ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​2​2 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​​​

402​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​27 กุมภาพันธ์ 25​61
(ลงย้อนหลัง)
​​​ไพล์แนบ​​​​
403​ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​15 มีนาคม 25​61
(ลงย้อนหลัง)
ไพล์แนบ​​​​​
​40​4จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโ​ยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5607
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​2​3 มีนาคม 2561ไพล์แนบ​​​​​
​40​​4
​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ชค - 9498 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น​​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​2​3 มีนาคม 2561ไพล์แนบ​​​​​
406​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลข​ทะเบียน ฮว - 4002 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2​3 มีนาคม 2561ไพล์แ​​นบ​​​​​
​4​​07​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5612
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2​3 มีนาคม 2561ไพล์​แ​​​นบ​​​​​​​

408

จัดจ้างซ่อมเครื่องลงที่หมายแผนที่ ยี่ห้อ Epson ชนิด Ao inkjet Printer รุ่น Sc-T7270 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มีนาคม 2​561

​​ไพล์แนบ​

40​9

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Roland Rekord รุ่น RZK 3 B 1/1 E 658 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​26 มีน​าคม 2561

​​ไพล์แน​บ​

​​410​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม ​2561
(ลงย้อนหลัง)
​​ไพล์แน​บ​​​

4​11

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

412​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​25 มกราคม 2561
(ลงย้อนหลัง)
​​​ไพล์แนบ​​​
​4​13ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​7 กุมภาพันธ์ 2561
(​ลงย้อนหลัง)​
ไฟล์​แน​บ​
​4​14​จ้างเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ 117 ปี กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​26 มีนาคม 2561​​ไฟล์แนบ​
​415จ้างเคลือบและเข้าเล่มหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2561​

​​ไฟล์แนบ​

416ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2561​ฟล์แนบ​
417​​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ รวม 13 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​418​จ้างพิมพ์ซองเก็บสารบบที่ดิน (ก.ท.ด.12) รวม 18 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2561​ไฟล์แนบ​​
​419​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบสั่งรับเงินค่าธรรมเนียม ใบรับเงิน
ค่าพยาน​ (20 บาท) ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 13 แห่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2561​ไฟล์แนบ​​
420จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​28 มีนาคม 2561​

ไฟล์แนบ​​​

​421จ้างซ่อมปรับปรุงห้องอัด - ล้างภาพทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 มีนาคม 2561​ไฟล์แนบ​​​
​422​จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2561​ไฟล์แนบ​​​
​423​จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​28 มีนาคม 2561​​​

ไฟล์แนบ​​​

424​จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​28 มีนาคม 2561ไฟล์แนบ​

​425

ซื้อวัสดุ จำนวน 9 ราย โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง​​​

​​29 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

​426

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​​​​29 มีนาคม 2561

​​​ไพล์แนบ​

​427

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ชค-9498 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​29 มีนาคม 2561

ไพล์​แนบ​

​428

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5562 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​29 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ

​429

​​​​​​​​​​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​29 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ

430

ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฮต - 3808​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2561​

​​ไพล์แน​บ

​431

​จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำรังวัด จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​29 มีนาคม 2561

​​ไพล์แนบ​

​432

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5604 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​29 มีนาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​​

​433

​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิติฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​29 มีนาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​434​จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​30 มีนาคม 2561​

ไฟล์แนบ​​​

435​จ้างซ่อมเครื่​องสำรองไฟ จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561​​

ไฟล์แนบ​​

436​​จ้างเอกชนจัดพิมพ์หนังสือกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ​

437​​จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮย 8596 กรุงเทพมหานคร
​สำหรับใช้ในราชการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ​​​
​2 เมษายน 2561ไฟล์แนบ
438​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮล - 2621 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​2 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ

439​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์​ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮล - 2622 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​​3 เมษายน 2561​​ไฟล์แนบ​​
440​ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร รวม 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ​​​​3 เมษายน 2561​​ไฟล์แนบ​

441

ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ

442

จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ร่วมกับกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ​

443

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎก - 4759 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

4 เมษายน 2561​

ไฟล์แนบ​

444

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎก - 4763 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

445

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎง - 8204 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

446​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2561​

​​ไฟล์แนบ​

447​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮล - 4520 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 เมษายน 2561

​​ไฟล์แนบ​​​

​448

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ - 4433 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​​4 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

449

จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ (INKJET) ยี่ห้อ MUTOH รุ่น VJ2638
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​5 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

450

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​5 เมษายน 2561

​​ไฟล์แนบ​

451

จ้างทำตราประจำต่อ และตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน รวม 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

9 เมษายน 2561​

​ไฟล์​แนบ​

452

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮง 1471 กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​​9 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ​

453​จ้างเหมารถยนต์(รถตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​9 เมษายน 2561ไฟล์แนบ
454​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Designjet T1300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​9 เมษายน 2561ไฟล์แนบ​​
455​จัดจ้างซ่อมเครื่อง PLOTER ยี่ห้อ EPSON PRP 9700 จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​10 เมษายน 2561ไฟล์แนบ​
456จ้างขนส่งแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คัน (ใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​10 เมษายน 2561

ไฟล์แน​บ​​

457​ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Microsoft Office
ชั้นสูง สำหรับบุคลากรกรม​ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 เมษายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

458

ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2561​

​​ไฟล์แ​นบ

​459

ซื้อวัสดุสำหรับพิมพ์แบบพิมพ์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​17 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ​​

460​​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​18 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ​​

461​​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
18 เมษายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

462​ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 เมษายน 2561​​

ไฟล์แน​บ​

463​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฮต - 3808 กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 เมษายน 2561​​

ไฟล์แนบ​

464​จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง
ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 เมษายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​

​465​ซื้อหมึกพิมพ์ CANNON (ของแท้) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​20 เมษายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

​466​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​20 เมษายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

​467

ซื้อวัสดุสำรองใช้ "คงคลัง" จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​24 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ

468​

​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 เมษายน 2​561

​ไฟล์แนบ​

​469

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฟ 9761 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​470​ซื้อขอจัดซื้อโต๊ะทำงานกลุ่ม 6 ที่นั่ง Call Center และพาร์ทิชั่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ​26 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ​

​471

จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) ยี่ห้อโตโยต้า คันหมายเลขทะเบียน ฮล - 1427 กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

27 เมษายน 2561​

ไฟล์แนบ​

​472

ซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​27 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ

473​

​จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​27 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​474

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​30 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​475

จ้างซ่อมเครื่องพับกระดาษ ยี่ห้อ MBO รุ่น K 660 จำนวน​ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​30 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ

​476

จัดซื้อหมึกพิมพ์ INKJET จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​30 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ

​477

จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 126 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​30 เมษายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​478ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
1 พฤษภาคม 2561​

ไฟล์แนบ​​

​479

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​1 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

480​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​1 พฤษภาคม 2561​ไฟล์แนบ
481​​​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ​1 พฤษภาคม 2561​​​ไฟล์แนบ​

482

จ้างติดตั้ง Outlet พร้อมสาย LAN ระบบ Call Center (ใหม่) ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการ Call Center ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​1 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

483

ซื้ออะไหล่สำรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​2 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

484​

​ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

485​

​ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

486​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7077 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​​3 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

​487

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร-2971 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​​3 พฤษภาคม 2561​

​ไฟล์แนบ

488​

ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮร-2972 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

489​

​ซื้ออะไหล่รถยนต์ รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

490​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-8273 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​491

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5609 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​​

492​

​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

​493

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

494​

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​495

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

496

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

497​

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

3 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

498​

​​ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​7 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

499​

​จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 112 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​7 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​500

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​7 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​501

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​502

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้น่ังทำงาน (บุหนังสีดำ) จำนวน 30 ตัว​ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​7 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

503​

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะทำงานไม้สัก จำนวน 3 ตัว ไว้ใช้ในราชการฝ่ายรังวัด ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​7 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

504​

​ซื้อตู้โทรศัพย์สาขา จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​23 มกราคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​505​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 คัน 2 วัน
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
​8 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

506​

จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 77 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​507

​จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 57 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​8 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​​​

508​

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ชนิดต่างๆ รวม 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

​9 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​509

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

510 ​จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2561ไฟล์แนบ​​

511

จ้างล้างและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้ประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน 82 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในราชการกองฝึกอบรม​

​9 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

512​

​ซื้อวัสดุงานช่างและวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 13 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​9 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ

513​

​จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 1568 กรุงเทพมหานคร
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2561​

ไฟล์แนบ​

​​514​ ​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5564 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2561​​​ไฟล์แนบ​​
515จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฮจ-72 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​11 พฤษภาคม 2561​​ไฟล์แนบ​
​516จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2561​​​​ไฟล์แนบ​
​517จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (กระบะ 4 ประตู)​ หมายเลขทะเบียน 5กฐ - 7346 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2561​​​​​​ไฟล์แนบ​​

​518

ซื้อ Hard disk จำนวน 48 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​11 พฤษถาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​519จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​15 พฤษภาคม 2561ไฟล์แนบ​​​

​520

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​

​16 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​521ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​16 พฤษภาคม 2561​​

ไฟล์แนบ​​

​522

​จ้างแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในสำนักงานที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

523​

​ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​17 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

​524

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​18 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

525​

​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​18 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​526​จ้างเปลี่ยนไส้กรอง และซ่อมแซมตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​7 กุมภาพันธ์ 2561​​
(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​

​527

ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​18 พฤษภาคม 2561

​​ไพล์แ​นบ​

​528

จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดต่างๆรวม 17 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​21 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​529

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​21 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

530​

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​21 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​531

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​21 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​532

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 66 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​21 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​533

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียนทะเบียน 2กล - 5562​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​22 พฤษภาคม 2561​

​​ไฟล์แนบ

​534

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​22 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​535

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​536

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

22 พฤษภาคม 2561​

​ไฟล์แนบ

​537

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​538

ซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 พฤษภาคม 2561 

​ไฟล์แนบ​

539​​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561ไฟล์แนบ​
​540​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​22 พฤษภาคม 2561ไฟล์แนบ​​​

​541

จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด Ao ยี่ห้อ CONTEX จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​542

จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด Ao ยี่ห้อ ​OCE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

​543

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎก 4766 กรุงเทพมหานคร และหมายเลขทะเบียน ฮท 637 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการทางงานช่วยอำนวยการอาคารรังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​20 เมษายน 2561 
(ลงย้อนหลัง)

​ไฟล์แนบ​

​​​544

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ Roland Rekord รุ่น RZK 3 B 1/1 E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​545

ซื้อวัสดุสำรองใช้ คงคลัง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

546​​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

547​​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราขการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
23 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ

​548ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
23 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ

​549ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​23 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​​

​550​จัดจ้างซ่อม​เครื่อง Printer จำนวน 1 เค​รื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​23 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

551​

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​24 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แน​บ

​552

จ้างซักเครื่องนอน จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​25 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

​553

ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

​554

จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​​555

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​556

จัดจ้างเข้าเล่มแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​23 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

557​

​จัดซื้อ​เพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​25 พฤษภาคม 2561

​​​ไฟล์แนบ​

558​

​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮท-5545 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แ​นบ

559​

​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7074 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

560

ซื้ออะไหลรถยนต์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​28 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​​

​561

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5609 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​

​​28 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​562

​จ้างบำรุงรักษาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงของกรมที่ดิน จำนวน 17 สถานี โดยวิธีคัดเลือก 

​28 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

563​

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า(เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฮท-1952 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

​28 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​564

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า(เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎง-8412 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

​​28 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

​565จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
30 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

566​​ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ CANNON และยี่ห้อ EPSON จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2561​​

ไฟล์แนบ

567​

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​30 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​​

​568

ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​30 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

569​

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​30 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์​แนบ​

​570

ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิติฟ ชนิด Thermal จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​30 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​571จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดิน ในศูนย์สารสนเทศที่ดิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 
​31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

572​​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แน​​​บ​

​573

​จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชฟ 9747 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ

574​

​จัดจ้างซ่อมประตูบานสวิงคู่กระจกอลูมิเนียม ทางเข้า-ออก และประตูกั้นระหว่างส่วนงานภายใน จำนวน 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 พฤษภาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

575​

​จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ระวานแผนที่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​1 มิถุนายน 256​1

​ไฟล์แนบ​

​576​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​3​0 พฤษภาคม 256​1

​ไฟล์แนบ​

577​

​จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ​

578​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2 กล - 5604 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

579

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

4 มิถุนายน 2561​

​​ไฟล์แนบ​

580​

​ซื้อคุณภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 พฤษภาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​581

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับใชในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

582

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​​4 มิถุนายน 2561

​ไฟ​ล์แน​​บ​​​

583​

​ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​584

​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิถุนายน 2561​

ไฟล์แนบ​

585​

​​จ้างรื้อและปูพื้นก​ระเบื้องใหม่บริเวณทางเดินขึ้น - ลง ขั้น 1 อาคาร 3 และบริเวณ หน้าห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชั้น 3 อาคาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

4 มิถุนายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​​

​586

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​5 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

​587

ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ​

​5 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

588​

​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-4003 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​5 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​589ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​5 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

590​

​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจประมวลผล (Total Station) ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210k และ SET230RK รวม 10 รายการ จำนวน 4 เครื่อง

​6 มิถุนายน 2561​ไฟล์แนบ​
​591จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 1370 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​6 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​592​จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน ผธ 9909
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​6 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​593​จ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฒน 1593
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
6 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​​

​594​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ enercov รุ่น 38LB018 CDU-04
ขนาด 200,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​7 มิถุนายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​​

​595​จัดจ้างพิมพ์เอกสารสี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

​6 มิถุนาย​น​ 2561​​​​​

ไฟล์แนบ​​

596​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถย​นต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล-5610 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 มิถุนายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​

​597

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน ชพ-9754 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8 มิถุนายน 2561​​​​​​​

ไฟล์แนบ​​​

​598

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน ชย-5326 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8 มิถุนายน 2561​​​​​​​

ไฟล์แนบ​​

​599

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ-4433
กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​

​8 มิถุนายน 2561​​​​​​

ไฟล์แนบ​​

600​

​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7068 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเ​ฉพาะเจาะจง ​

8 มิถุนายน 2561​​​​​​​

ไฟล์แนบ​​​

​601เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​8 มิถุนายน 2561​​​​​​​

ไฟล์แนบ​

602​​​จัดจ้างซ่อม เครื่อง อัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ​​8 มิถุนายน 2561ไฟล์แนบ
​603จ้างซ่อมประตูบานเลื่อนทางเข้าสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​
8 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​604

จัดจ้างเคลือบและเข้าเล่มรายงานเล่มรายงานปริมาณงานและรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และรายงานปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560​

8 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ​

​605

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​5 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​606

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​5 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

607​

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​5 มิถุนายน 2561

​ไฟล๋แน​บ​

608​​จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จ้างทำความสะอาด
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
11 มิถุนายน 2561ฟล์แนบ​
​609​จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ
หมายเลขทะเบียน ฮจ 3576 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
11 มิถุนายน 2561​ไฟล์แนบ​
​610​จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​11 มิถุนายน 2561​​ไฟล์แนบ

​611

จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​12 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​612

จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง จ้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​12 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​613

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ
หมายเลขทะเบียน ฮจ 3576 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​12 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​614

​จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ขนาด A3 จำนวน 15 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิถุนายน 2561​

ไฟล์แนบ​​

​615

​จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Plotter) ขนาด Ao จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​12 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ​​​​​​​

​616​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​12 มิถุนายน 2561ไฟล์แนบ​​
​617ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3   จำนวน 300 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​13 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​​618​จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน
หมายเลขทะเบียน ฮย 8590 กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
13 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​619​จัดจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพ (Scanner) ขนาด Ao จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มิถุนายน 2561​ไฟล์แนบ​​
​620​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

621​​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮง-6208 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​622​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร-2971 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ

623

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

624​​จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 61 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​13 มิถุนายน 2561​​ไฟล์แนบ​

​625

จัดจ้างเอกสารสรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 (รับหลักการ) พร้อมเข้าเล่มจำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​13 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​626

จัดซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​1​1 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​627จ้างทำเอกสารประกอบการตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​1​3 มิถุนายน 2561​​

ไฟล์แ​​นบ​

628

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​13 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

629​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5610 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​14 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ

​630

​​จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง และซ่อมพร้อมล้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​13 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

631​

​ซื้อฝาปิดพักของเสีย ของอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​15 พฤศจิกายน 2560
(ลงย้อนหลัง)

​ไฟล์แนบ​

​632

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​14 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

633​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5607 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

14 มิถุนายน 2561​

​​ไฟล์แนบ​

​634

ซื้อเพลทสำเร็จรุปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​12 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

635​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร - 2972 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2561​

​​ไฟล์แนบ​​

​636

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

14 มิถุนายน 2561​​

ไฟล์แนบ​

​637

​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​14 มิถุนายน 2561​

ไฟล์แนบ​​

638​

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุ​งเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

​​14 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ​

​639

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​​14 มิถุนายน 2561​

ไฟล์แนบ​​​

​640

​จ้างซ่อมรถยกกระดาษไฟฟ้า ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FB 18 EX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

15 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ

​641

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

15 มิถุนายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​

​642

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ​

15 มิถุนายน 2561​​​

​ไฟล์แนบ​​​​​

643​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โดโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ

​644

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5616 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​15 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ

​645

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ - 7075 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​15 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ​

646​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโ​ยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5609 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​15 มิถุนายน 2561​

​ไฟล์แนบ​​

​647

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5612 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง​

​15 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​648ซื้อเพลงสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​18 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​​​​

​649ซื้อข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Photo) ขนาด 9 x 9 นิ้ว
จำนวน 12,000 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​18 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​​

​650ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​19 มิถุนายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

651​

​จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​18 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​652

จ้างถ่ายเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขาวดคาดแดง) จำนวน 4 รายการ พร้อมเข้าเล่มรวมจำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​19 มิถุนายน 2561

​ไฟล์​แนบ

​653

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​19 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​

​654

จ้างทำปกเกียรติบัตร จำนวน 200 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​21 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​655

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​21 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

656​​จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย-8587 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​21 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​657

​ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​21 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​658

​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​21 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​659

​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 มิถุนยาน 2561

​ไฟล์แนบ​

​660

จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​25 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

661​

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5604 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​25 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​662

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้)​ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8271 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจะง

​25 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

663​​ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 12 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 มิถุนา​ยน 2561

​ไฟล์แนบ​

​664

​ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP L​ASERJET P 203505 A จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

​665

ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล๋แนบ

​666

ซื้อกระดาษ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​667

​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิดิฟ ชนิด Thermal จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​668

​ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 11 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

669​

​ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 76 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​26 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ​​

​670

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KONICA MINOLTA จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

671​

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​26 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

672​

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 160 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​673

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​674

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​26 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​675

จ้างเคลือบและเข้าเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมที่ดิน
จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​27 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

​676

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​27 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​67​7

ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LASERJET P 203505 A จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​26 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ

​678

ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​28 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

​679

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​28 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

680

​ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ​

​681

​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​682

​จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 คัน 2 วัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​683

​จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

684​

​ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Print Head รวม 14 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​685​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮข-5306 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​29 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ

​686​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ-7083 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​29 มิถุนายน 2561

​​ไฟล์แนบ​

​687จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​​5 มิถุนายน 2561
(ลงย้อนหลัง) ​

ไฟล์แนบ​​

688​​จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​29 มิถุนายน 2561

​ไฟล์แนบ​

689​

​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​2 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​690จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​2 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

691

จ้างเคลือบปกและเข้าเล่ม คู่มือการรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)​ จำนวน 1,200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

692​

​จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

693​

​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ วัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ และใบเสร็จรับเงินแบบเหมาคัน ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ จำนวน 3 คัน (ใช้รถยนต์บรรทุก 6 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​4 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​

​694

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฌฐ - 898 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​

695

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิพม์คอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​5 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์​แนบ​

​696​ซื้อวัสดุสำรองใช้ คงคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​

​5 กรกฎาคม 2561​​​

ไฟล์แนบ​

​​697​ซื้อแผ่น Inkjet Film ชนิดม้วน จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​5 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​

698​

​ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​6 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​699

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 กรกฎาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)

​ไฟล์แนบ​

700

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ - 7073 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 กรกฏาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​701ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสร้างระวางภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​
​10 กรกฏาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

702​​จ้างหล่อลูกกาวหมึกชุดตีตัวเลข จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​10 กรกฏาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​703

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​11 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

704

จ้างเคลือบและเข้าเล่มหนังสือรวมระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 900 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​10 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​705

จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดินฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 จำนวน 900 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​10 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

706

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​11 กรกฎาคม 2561

ไฟล์​แนบ​

707​

​ซื้อกระดาษ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​11 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​708

ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิติฟ ชนิด Themal ขนาด 1030 x 790 x 0.30 มม.​ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​11 กรกฎาคม 2561

​​ไฟล์แนบ

709​

​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ - 7075 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​13 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​710

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​3 กรกฎาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​

​711

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​13 กรกฎาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

​712

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​713

จ้างซ่อมห้องน้ำชาย - หญิง คลังพัสดุ 3 บางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​714

จ้างซ่อมระบบเปิด - ปิด ประตูม้วนอัตโนมัติและกล่องกุญแจสำหรับล็อกสวิตช์เปิด - ปิด คลังพัสดุ 3 บางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ

715

ซื้อยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮจ-1324 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

7​16​​ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2554 จำนวน 6 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

717​

ซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​16 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​718

จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กรกฎาคม 2561​

​ไฟล์แนบ

​719

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ Miller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

17 กรกฎาคม 2561​

​ไฟล์แนบ​

720​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผล รวม 23 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
18 กรกฎาคม 2561​​​

ไฟล์แนบ​

721​ยกเลิกจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและซ่อมท่อส่งน้ำขึ้นอาคาร 6 ชั้น ของอาคารรังวัดและ
ทำแผนที่ กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 กรกฎาคม 2561​​​​​

​ไฟล์แนบ​

722​​​จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและซ่อมท่อส่งน้ำขึ้นอาคาร 6 ชั้น ของอาคารรังวัดและ
ทำแผนที่ กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 กรกฎาคม 2561​​​ไฟล์แนบ​​
​723​ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561​​​​​

​ไฟล์แนบ​

724​

จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​18 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

725​

​ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 2554 จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​18 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

726​

​จ้างซ่อมระบบการทำงานของแอร์รถยนต์โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮจ 8269 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​18 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แน​บ

​727

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5562 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​19 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

728

​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​19 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

729​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2561​​

ไฟล์แนบ​​

730

​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่ม หนังสือแนวทางปฎิบัติในกาารแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่สารณประโยชน์ จำนวน 1,200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​20 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​731​

​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่ม คู่มือการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในที่งอกริมตลิ่ง จำนวน 1,200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​20 กรกฎาคม 2561

​ไฟ​ล์แนบ​

731

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้ประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 กรกฏาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​​

​732ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดหมุดทองเหลือง รวม 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​23 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​​733ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​​​23 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

734​​ซื้อยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮจ-1327 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​25 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​735

ซื้อกระดาษอาร์ตด้าน และกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​736

จัดซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal จำนวน 2 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​25 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

737​​จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 289 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​25 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

​738​จ้างติดตั้งชุดประตูเปิด - ปิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​25 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​​​​

​739​ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,478 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​26 กรกฎาคม 2561ไฟล์แนบ​
740​​จ้างซ่อมรถยกกระดาษระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FB20  EX-5
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​26 กรกฎาคม 2561​ไฟล์แนบ
​741​จ้างพิมพ์ใบรับค่าพยานชนิดราคา 20 บาท จำนวน 50,000 เล่ม
โดยวิธีคัดเลือก ​
​26 กรกฎาคม 2561ไฟล์แนบ​
742​​ซื้อกระดาษอาร์ตมัน  2 หน้า ชนิด 190 แกรม จำนวน 30 รีม ​
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​26 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

743​ซื้อหมึกพิมพ์ Printer ยี่ห้อ HP LeserJet 1200 จำนวน 5 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
31 กรกฎาคม  2561​ไฟล์แนบ
744​จ้างซ่อมประตูบานสวิงคู่กระจกอลูมิเนียม จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม  2561ไฟล์แนบ
745​จัดจ้าง​ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม  2561​​ไฟล์แนบ

​746

​จ้างเคลือบปก และเข้าเล่ม คู่มือการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในที่งอกริมตลิ่ง จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 กรกฎาคม  2561​​

ไฟล์แนบ​

​747

​ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 กรกฎาคม  2561​​

ไฟล์แนบ​

​748

​จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 9295 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ

749​

​ซื้อหมึกพิมพ์ CANON (ของแท้) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​31 กรกฎาคม  2561​​​

​ไฟล์แนบ

750จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 2554 SP
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
​31 กรกฎาคม  2561​​​​​

​ไฟล์แนบ

​751จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

26 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ​

752​​จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​27 ธันวาคม 2560
( ย้อนหลัง )

​ไฟล์แนบ

​753​จ้างเอกชนดำเนินการกำจัดปนูและปลวก ภายในอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (อาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​27 ธันวาคม 2560
( ย้อนหลัง )

​​ไฟล์แนบ​

754​​​จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (อาคาร 6 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​27 ธันวาคม 2560
( ย้อนหลัง )

​​​ไฟล์แนบ​

​755​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​1 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

756​​จ้ดจ้างซ่อมเคร่องสำรองไฟ จำนวน 31 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​1 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​​

​757​จัดซื้อสาย LAN RJ45 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ​จง

​​1 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

758​​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3​​1 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

​759​ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3​1 กรก​ฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

760​​จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ 

​3​​1 กรกฎาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​​

​761​ซื้อวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​2 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

762​​จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงาานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​2 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

763​​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 3235  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​25 กรกฎาคม 2561
( ลงย้อนหลัง )​

ไฟล์แนบ​

​764​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-4002 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

​​2 สิงหาคม 2561​​

​ไฟล์แนบ​

765จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-4003 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​3 สิงหาคม 2561​​

ไฟล์แนบ​​

766

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ​จง​

​2 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​767จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
​2 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

​767

​จ้างซ่อมหลังคาอาคารกองการพิพม์ กรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​3 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

​768​ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิพม์คอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​3 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

769

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ Kyocera รวม 4 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​770

จ้างซ่อมรถยนต์ (รถเก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎง-8203 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​3 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

771​จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (INKJET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​7 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​

​772

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง​

​7 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​

​773

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ และขั้นอนุกรรมาธิการ จำนวน 3 รายการ พร้อมเข้าเล่ม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​7 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

​774จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​6​ สิงหาคม 2561​​

ไฟล์แนบ​

​775

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​7 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

776​

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคาร 9 ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​8 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​777

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​8 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

​778​จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รวม 2 รายการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 7 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​779ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​สิงหาคม 2561

​​ไฟล์แนบ

​780ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​สิงหาคม 2561​​

​​ไฟล์แนบ​​​

​781

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟ​​ล์แนบ​

​782

จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​8 สิงหาคม 2561

ไฟล​์แนบ​​​

​783

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

784​

​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​785

​จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงานชนิดต่างๆ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ รวม 18 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​786

ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

787​

​ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP 3600 SF จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

788

​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดิน ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 จำนวน 900 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​9 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

789

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​10 สิงหาคม 2​561

ไฟล์แนบ​

790

ซื้อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า ชนิด 190 แกรม ขนาด 24 นิ้ว x 36 นิ้ว จำนวน 9 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​31 กรกฎาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​

791​

​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มคู่มือการสอบสวนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​10 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

792​

ซื้อกระดาษการ์ดสีขาวขนาด A3 หนา 150 แกรม จำนวน 100 รีม 
ดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​10 สิงหาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

793ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮข - 5310 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​14 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

79​4ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน
ฮจ - 76​ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

795

​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​14 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​796

ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​14 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​797 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 16 เส้น ​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​15 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​798

​ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​15 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แ​นบ​

799​

​ซื้อตลับลูกดรัม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ​

16 สิงหาคม 2561​

​ไฟล์แนบ

​800

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​16 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

801

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​15 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​802

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​15 สิงหาคท 2561

​ไฟล์แนบ

​803จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​16 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​
804​จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ซึ่งใช้ประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​14 สิงหาคม 2561​ไฟล์แ​นบ​
805ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น 3600SF จำนวน 2 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
17 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

806ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​17 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

807จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
20 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

​808

จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ชม-1630 กรุงเทพมหานคร 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​20 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​809

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 44 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​21 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

810จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Epson ​และ Canon (ของแท้) รวม 7 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​21 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

811จัดจ้างซ่อมระบบเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​21 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​​

812ซื้อกระดาษขาวพล็อตเตอร์และกระดาษ Glosy รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​21 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​​

813จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​21 สิงหาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​

814 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ขนาด A3 จำนวน 11 เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
21 สิงหาคม 2561

​​ไฟล์แนบ​​

815จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​20 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ​

816

ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง​ จำนวน 2 รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​21 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

817​

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

​21 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ

​818

จ้างขนย้ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบภาพ VDO WALL พร้อมระบบควบคุมสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​819

​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH รุ่น MP2554 จำนวน 1 เครื่อง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​22 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​820

​จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2-3 เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​22 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

821​

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​23 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

822​

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ ชนิดใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 

1,200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

23 สิงหาคม 2561​

ไฟล์แนบ

823​

จ้างปรับปรุงระบ​บระบายน้ำฝนของอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จำนวน

 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

23 สิงหาคม 2561​

ไฟล์แนบ

​824

จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

​21 สิงหาคม 2561

(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ

​825

​ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​23 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

826

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์  LCD ยี่ห้อ SAMSUNG/CLX-6260 FD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

21​ สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

82​7

​จ้างติดตั้งประตูกระจกวงกบอลูมิเนียมบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

​24 สิงหาคม 2561

​ไฟ​ล์แนบ​

828

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​

​25 มิถุนายน 2561
(ลงย้อนหลัง)

​ไฟล์แนบ​

8​​​29

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​27 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​830

​จ้างทำแฟ้มเก็บ ส.ธ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​28 สิงหาคม 2561

​ไฟล์แนบ​

​831

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน​ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​

​28 สิงหาคม 2561

​ไฟ​ล์แนบ​

832จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​28 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ​
​833จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ชนาด 50 ที่นั่ง 2 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​28 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​834​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​3 กรกฎาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์แนบ
​835​จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ​
​836ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​29 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ
​837​ซื้ออะไหล่ซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​29 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ
​838​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮล - 4516 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ
​839​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮข - 4310 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ
​840​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎง - 8204 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​29 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ
​841​ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน
ฮจ - 76 กรุงเทพมหานคร รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ​
​842​ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inket Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ​​
​843​ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ​​
844​​ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ​​​​
845​ซื้อหมึกอาชาด สีแดง จำนวน 500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ
846​ซื้อเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องโทรสาร รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​847​จ้างซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​​
​848​จ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือที่ดินสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน 120,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ
​845จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภธ - 4433 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ
​846​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎก - 989 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ
​847​จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ชนิดต่างๆ รวม 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ
848​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5564 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ
​849​จ้างทำป้ายชื่อที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​31 สิงหาคม 2561​​ไฟล์แนบ​
850​​จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มหนังสือวารสารที่ดินฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 จำนวน 900 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​31 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​851จ้างพิมพ์และเข้าเล่มเย็บกี่กลางสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม จำนวน 50,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​31 สิงหาคม 2561​ไฟล์แนบ​
852ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับเก็บข้อมูล) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
853จ้างใช้บริการระบบจัดส่งข่าวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (NEWS SELECTION) และบริาการไอคิวนิวส์คลิป (IQ NEWS CLIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​31 สิงห​​าคม 2561ไฟล์​แนบ​​​
854​ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ใน​ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)​
ไฟล์แนบ​​​
855​ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
856ซื้ออุปกรณ์สำหรับกล้องสำหรับสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SANDING
รุ่น STS - 752L จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​857​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮร - 2971 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​858​ซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือ คู่มือการดำเนินการทางวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​859​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด Thermal สำหรับจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​3 กันยายน 2561​ไฟล์แน​บ​
860​​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​4 กันยายน 2561​ไฟล์​แนบ
​861​ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​31 สิงหาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์แนบ​
862จ้างซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
863ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​864​ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​3 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​

​865

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5597

5 กันยายน 2561​

​​ไฟล์แนบ​

​866​ซื้อกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​5 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​867​จ้างเปลี่ยนไส้กรองและซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำระบบ 3 อุณหภูมิ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้สำหรับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
และศูนย์ราชการฯ 

​4 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​868​ซื้อเพลทสำเร็จรูปโพสิตีฟ ชนิด THermal จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​6 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
869​​ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 มิถุนายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์แนบ
870​​ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 มิถุนายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์แนบ
871จ้างแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (IBN V7000) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​7 กันยายน 2561ไฟล์แนบ​​
872
จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มหนังสือยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1,500 เล่ม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
873

​จ้างผลิตหลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีต จำนวน 8,700 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

 10 กันยายน 2561

​ไฟล์แนบ​

​874ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ SOKKIA รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561​​​ไฟล์แนบ​
​875จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (Fortuner) หมายเลขทะเบียน 2กล - 5609
จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
11 กันยายน 2561​​ไฟล์แนบ
​876จ้างขนส่งแบบพิมพ์ฯ และวัสดุสำนักงาน ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ
จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
11 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​​
​877ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการทางห้องที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน และงานช่วยอำนวยการอาคารรังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​10 กันยายน 2561ไฟล์แนบ​
878​ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในราชการกองฝึกอบรม
10 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​​
​879จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮข - 5306 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​11 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​880​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล - 5570 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​11 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
881 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 17 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​11 กันยายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​​​

​882จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้ประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
​12 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​883​ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (เก๋ง) หมายเลขทะเบียน ฎง - 8204 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​12 กันยายน 2561ไฟล์แนบ
​884​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​12 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
​885​ซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​12 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​

886

​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​13 กันยายน 2561

​​ไฟล์แนบ

887จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มใส่สันทากาว​หนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​6 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์​แนบ​
888​ซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง​​​14 กันยายน 2561ไฟล์แนบ​​
​889ซื้อ Hard Disk อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (Buffalo) โดยวิธีเฉพาะ​เจาะจง​​14 กันยายน 2561​​

ไฟล์แนบ​​

​890เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​14 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
891เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน
​โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​11 กันยายน 2561​
(ลงย้อนหลัง)

ไฟล์แนบ​​

892​ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​14 กันยายน 2561​ไฟล์แ​นบ​
​​893​เข่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวม 3 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ
ฝ่ายรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และฝ่ายอำนวยการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​11 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
ไฟล์แนบ​​
​​894จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัด
รวม 3 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​17 กันยายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​

895​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​13 กันยายน 2561
ไฟล์แนบ​
896​จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerex ขนาด 3KVA ของสำนักงานที่ดิน รวม 15 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​17 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​897​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​18 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​898​จัดจ้างถ่ายเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และสำนัก/กอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​19 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​899จ้างซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (IBM V7000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​19 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
900​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24​ กันยายน 2561​

​ไฟล์แนบ​

​901​จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
902​จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 กันยายน 2561ไฟล์แนบ​
​903​จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​25 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​904เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561

ไฟล์แนบ​​

905ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ CANNON รวม 3 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2561​​

​ไฟล์แนบ​

906จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานส่วนกลาง
จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2561​​​​

​ไฟล์แนบ​

907​​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2561​​​​​​

ไฟล์แนบ​​​

​908​ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และฟิล์มแฟ็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​27 กันยายน 2561ไฟล์แนบ​
909จ้างบำรุงรักษา​จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมท่ี่ดิน (อาคาร 6 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​27 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
​910จ้างเอกชนดำเนินการกำจัดหนูและปลวก ภายในอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน (อาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​27 กันยายน 2561​​ไฟล์แนบ​
911​จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกรมที่ดิน รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กันยายน 2​561ไฟล์แนบ
​912​จ้างซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (IBM System Storage N6220) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ
913​​จ้างซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (Netapp FAS8020) และเครื่องแม่ข่ายเสมือน (IBM Server 3750) โดยวิธีเฉพาะเจะาจง​28 กันยายน 2561​ไฟล์แนบ​
914​จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศภายในอาคารรังวัดและ
​ทำแผนที่ กรมที่ดิน จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​31 สิงหาคม 2561
(ลงย้อนหลัง)
​ไฟล์แนบ​

915​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รวม 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
ไฟล์แนบ​​
916​​จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
ไฟล์แนบ​​
917​​จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​
​ไฟล์แนบ​
918​​จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​
​ไฟล์แนบ​
​919จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​​28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​
​ไฟล์แนบ​
​920จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​
ไฟล์แนบ​​​
​921​จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​
​ไฟล์แนบ​
​922​จ้างกำจัดหนูและปลวก บริเวณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง​)​​​​
ไฟล์แนบ​​
​923​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​28 กันยายน 2561
(ลงย้อนหลัง)
ไฟล์แนบ​
924​​เข่าสถานที่ ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส(3)
ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​4 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ
925​​เช่าสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส(2)
ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
​4 ตุลาคม 2561ไพล์แนบ
​926​เช่าสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส(1)
-ปัตตานี-ยะลา ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​4 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ​
927​ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจโปร่งใส เป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​19 ตุลาคม 2561​​ไฟล์แนบ​
928​​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล- 5597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​929จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล- 5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2561​​​ไฟล์แนบ
​930จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (Fortuner) หมายเลขทะเบียน 2กล- 5607 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ​​
931​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้าหมายเลขทะเบียน 2กล- 5562 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ
​932​เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ​
​933ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า Fortuner หมายเลขทะเบียน 2กล - 5612 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​22 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ
จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (Fortuner) หมายเลขทะเบียน 2กล- 5607 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2561​ไฟล์แนบ​​​​
​934​จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (Fortuner) หมายเลขทะเบียน 2กล -​ 5612 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​22 ตุลาคม 2561​​ไฟล์แนบ
​935ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กล- 5592 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​26 ตุลาคม 2561

ไฟล์แนบ​​​

​​

​​​​​​​