‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

632

​​​​​​​​​นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 6​ กรมที่ดิน
และคณะวิทยากรจากสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญบรรยายให้ความรู้
เรื่อง "การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1"

​​