​​​​​

ข้อมูลติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง (92000)

โทร. 0-7550-1079, 0-7550-1122-3 โทรสาร 0-7550-1079

เบอร์ มท. (822) 72354

E-mail address : trang@dol.go.th , e_LandsTrang@hotmail.com , trang.doltrang@gmail.com

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

หมู่ที่ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอเมือง อำเภอนาโยง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโทร. 0-7550-1079
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินโทร. 0-7550-1079
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7550-1123
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7550-1122​​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7550-1079
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินโทร. 0-7550-1079สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา (92150)

โทร. 0-7529-1074 โทรสาร 0-7529-1074

E-mail address : -

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอสิเกา และ อำเภอวังวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7529-1074
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7529-1074
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7529-1074

 


 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด (92130)

โทร. 0-7527-113 โทรสาร 0-7527-133

E-mail address : huayyod.doltrang@gmail.com

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอห้วยยอด และ อำเภอรัษฎา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)โทร. 0-7527-1133
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7527-1133
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7527-1133
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7527-1133

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง (92110)

โทร. 0-7525-1189 โทรสาร 0-7525-1066

E-mail address : kantang.doltrang@gmail.com

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)ถนน ขื่อนา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอกันตัง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขากันตัง)โทร. 0-7525-1189
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7525-1189
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7525-1066​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7525-1189

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว (92140)

โทร/โทรสาร. 0-7528-1431

E-mail address : yantakhao.doltrang@gmail.com

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียนและ อำเภอหาดสำราญ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)โทร. 0-7528-1431
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7528-1431
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7528-1431
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7528-1431

แผนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

map.jpg