​​​วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณสวนรุกขชาติ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด นายสุรพล ชัยเพิ่มกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑