​​​วันที่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบางปิดบน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี​